Tjenesteydelser - 70861-2015

Vis forkortet udgave

28/02/2015    S42

Belgien-Bruxelles: Indvirkning af kapitalkravsforordningen (CRR) på adgang til finansiering for virksomheder og langsigtede investeringer

2015/S 042-070861

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 24.2.2015, 2015/S 38-064199)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen, SPA2, 01/40, 1049Bruxelles, BELGIEN. E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

I stedet for 

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

dage: 8.

Læses 

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i (måneder): 8.