Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 70861-2015

Beknopt weergeven

28/02/2015    S42    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Impact van de Verordening Kapitaalvereisten op de toegang tot financiering voor bedrijfs- en langetermijninvesteringen

2015/S 042-070861

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 24.2.2015, 2015/S 38-064199)

Europese Commissie, directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, SPA2, 01/40, 1049Brussel, BELGIË. E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

In plaats van 

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht:

Periode in dagen: 8.

Te lezen 

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht:

Periode in maanden: 8.