TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Urakat - 70863-2015

Näytä suppea näkymä

28/02/2015    S42

Luxemburg-Luxemburg: Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushanke

2015/S 042-070863

Ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto
Postiosoite: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer -rakennus, toimisto 2A008
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2929
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: yksikön päällikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Puhelin: +352 4300-24527

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.europarl.europa.eu

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II.A kohta: Hankintasopimuksen kohde (Rakennusurakat)

II.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushanke
II.2)Sopimuksen tyyppi ja rakennusurakan toteutuspaikka
II.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen : ei
II.4)Lyhyt kuvaus rakennusurakan luonteesta ja laajuudesta
Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushankkeen tavoitteena on kunnostaa nykyinen hallintorakennus, jonka pinta-ala on 65 000 neliömetriä, ja rakentaa kyseiselle hallintorakennukselle lisäosa, jonka pinta-ala on noin 190 000 neliömetriä. Tähän hallinnolliseen rakennuskompleksiin mahtuu näin kaikki Euroopan parlamentin Luxemburgissa toimivat osastot. Hanke suoritetaan kahdessa seuraavassa vaiheessa: Ensimmäinen vaihe, ”itäosa”, käsittää noin 160 000 neliömetriä uutta lattiatilaa. Toinen vaihe, ”länsiosa”, käsittää noin 65 000 neliömetriä kunnostettua lattiatilaa ja 30 000 neliömetriä uutta lattiatilaa. Itäosaa koskevat rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2013. Tulevina kuukausina Euroopan parlamentti käynnistää useita tarjouspyyntöjä, jotka koskevat seuraavia eriä:
— erä 741 ”Lämmitys ja ilmastointi”,
— erä 742 ”Ilmanvaihto ja hiilimonoksidin havainnointijärjestelmä”,
— erä 743 ”Rakennuksen tekninen hallinnointi / ohjaus”,
— erä 45 ”Ulkotilojen kunnostaminen”,
— erä 59 ”Kiinteät kalusteet – päällykset – siirrettävät väliseinät”,
— erä 77 ”Konferenssilaitteet”,
— erä 42 ”Länsiosaa koskevat rakennustyöt”,
— erä 44 ”Purkutyöt – asbestin poisto länsiosassa”,
— erä 57 ”Kyltit”.

Osat

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 44160000 Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet, 44163121 Lämmitysputket, 44162000 Putkistot, 44162100 Putkistotarvikkeet, 44621111 Muiden kuin sähkölämmitteisten keskuslämmitysjärjestelmien patterit, 45331210 Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt, 42500000 Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet, 45315100 Sähkötekniset asennustyöt, 45112700 Maisemarakennustyöt, 45421141 Väliseinien asennustyöt, 45421152 Väliseinien asennus, 45400000 Rakennusten lopputyöt, 39100000 Huonekalut, 39150000 Erilaiset kalusteet ja laitteet, 32000000 Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet, 39153000 Kokoushuoneiden kalusteet, 45262660 Asbestin poistotyöt, 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt

II.6)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä ja sopimuksen kesto
II.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.8)Lisätiedot:
Hankintailmoitusten suunniteltu julkaisuajankohta on ensimmäisellä, toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä.
Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää yhteystietonsa hankintaviranomaiselle kohdassa I.1 mainittuun osoitteeseen, jotta niille voidaan tiedottaa suoraan hankintailmoituksen julkaisemisesta.
Hankkeen työkieli ja tarjouspyyntöasiakirjojen alkuperäiskieli on ranska. Hankintaviranomainen voi kuitenkin halutessaan puhua englantia tai saksaa töiden johtajan kanssa pidettävissä kokouksissa (lukuun ottamatta koordinointikokouksia muiden rakennustöitä koskevien erien koordinaattorien kanssa). Suurin osa kyseessä olevista asiakirjoista, suunnitelmia lukuun ottamatta, on saatavilla myös englanniksi ja saksaksi.

Osia koskevat tiedot

Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 741 Nimi : Lämmitys ja ilmastointi
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

44160000 Putkijohdot, putkistot, putket, suojaputket ja vastaavat tuotteet, 44163121 Lämmitysputket, 44162000 Putkistot, 44162100 Putkistotarvikkeet, 44621111 Muiden kuin sähkölämmitteisten keskuslämmitysjärjestelmien patterit

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 742 Nimi : Ilmanvaihto ja hiilimonoksidin havainnointijärjestelmä
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45331210 Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt, 42500000 Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 743 Nimi : Rakennuksen tekninen hallinnointi / ohjaus
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 45315100 Sähkötekniset asennustyöt

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 45 Nimi : Ulkotilojen kunnostaminen
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 45112700 Maisemarakennustyöt

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 59 Nimi : Kiinteät kalusteet – päällykset – siirrettävät väliseinät
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 45421141 Väliseinien asennustyöt, 45421152 Väliseinien asennus, 45400000 Rakennusten lopputyöt, 39100000 Huonekalut, 39150000 Erilaiset kalusteet ja laitteet

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 77 Nimi : Konferenssilaitteet
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 32000000 Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet, 39153000 Kokoushuoneiden kalusteet

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 42 Nimi : Länsiosaa koskevat rakennustyöt
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 44 Nimi : Purkutyöt – asbestin poisto länsiosassa
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45262660 Asbestin poistotyöt, 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt

5)Osia koskevat lisätiedot:
Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Osa nro: 57 Nimi : Kyltit
1)Lyhyt kuvaus:
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45210000 Talonrakentaminen, 45400000 Rakennusten lopputyöt

5)Osia koskevat lisätiedot:

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Tietoa varatuista hankintasopimuksista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Tietoja yleisestä sääntelykehyksestä
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.2.2015