Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pakalpojumi - 71097-2018

16/02/2018    S33

Beļģija-Bruxelles: Vairāku avotu atgriezeniskās saites mehānisma nodrošināšana PĢS vadītājiem, kā arī saistītu izaugsmes vadības un iespējamu konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana

2018/S 033-071097

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, General Secretariat
Pasta adrese: Rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: The General Secretariat of the Council of the European Union
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 22818062
Fakss: +32 22800262
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3245
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairāku avotu atgriezeniskās saites mehānisma nodrošināšana PĢS vadītājiem, kā arī saistītu izaugsmes vadības un iespējamu konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana

Atsauces numurs: UCA 17/077
II.1.2)Galvenās CPV kods
79414000 Cilvēkresursu vadības konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatprojekta (kas ir līguma priekšmets) apraksts ir šāds:

vairāku avotu atgriezeniskās saites mehānisma, turpmākas izaugsmes vadības un iespējamu konsultāciju pakalpojumu attīstīšana un sniegšana.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79998000 Darbaudzinātāju pakalpojumi
79400000 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Padomes Ģenerālsekretariāts ieviesīs vairāku avotu atgriezeniskās saites mehānismu PĢS vadītāju vadības kompetenču attīstīšanas atbalstam. Pakalpojums ietvers turpmākas izaugsmes vadības un iespējamu konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

sākotnējais darbības laiks 24 mēneši, un to iespējams pagarināt 2 reizes pa 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Uzņēmējiem, kas ieinteresēti piedalīties šajā uzaicinājumā uz konkursu, jāatbilst šādiem kritērijiem:

— tie nedrīkst atrasties nevienā no situācijām, kas izslēgtu no dalības procedūrā. Šīs situācijas ir norādītas “Godavārda apliecinājumā attiecībā uz izslēgšanas un atlases kritērijiem” (sk. sadaļu “Iepirkuma dokumenti” tālāk);

— tiem jāatbilst ekonomisko, finanšu un tehnisko spēju prasībām, lai izpildītu līgumu. Šīs prasības norādītas sadaļā “Atlases kritēriji” priekšpēdējā un pēdējā godavārda apliecinājuma lappusē (sk. sadaļu “Iepirkuma dokumenti” tālāk).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:

iepirkuma dokumentos norādītie atlases kritēriji.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas:

iepirkuma dokumentos norādītie atlases kritēriji.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju (tikai pakalpojumu līgumiem):

dažādos pieprasītos pakalpojumus drīkst sniegt personas, kuru profils atbilst III.3.2.(ii).B iedaļā norādītajām tehniskajām specifikācijām. Pretendentam jānodrošina prasītie apliecinājumi, kas aprakstīti konkursa specifikācijas iedaļā par izvērtēšanas kritērijiem, un pēc pieprasījuma jānodrošina apliecinoši dokumenti.

III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

Uzaicinājumā uz konkursu un izpildē izmantojamas ES Padomes darba valodas – angļu un franču valoda. Apmaksas nosacījumi aprakstīti I.10. iedaļā. Līgumslēdzēja pienākums būs reģistrēties un iesniegt visus rēķinus tiešsaistē, izmantojot platformu e-Prior. Konkursa specifikācijas I.11. iedaļā minētie soda noteikumi ir aprakstīti pamatnolīguma II.15.1. punktā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 19/03/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 20/03/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Brisele.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru: piedāvājumu atvēršana var būt jāpārplāno īsā laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ja Ģenerālsekretariāta telpās vai to tuvumā piedāvājumu atvēršanai paredzētajā datumā norisinās neparedzēti notikumi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Sekretariāts 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas varēs izmantot sarunu procedūru ar uzņēmēju, kam piešķirts šis līgums, par jauniem pakalpojumiem, kas ir līdzīgu pakalpojumu atkārtojums, ar noteikumu, ka šie pakalpojumi atbilst II.1.4. iedaļā aprakstītajam pamatprojektam.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzība jāiesniedz Vispārējā tiesā 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Attāluma dēļ termiņi ir pagarināti par noteiktu 10 dienu periodu neatkarīgi no attiecīgās personas dibināšanas vietas vai pastāvīgās dzīvesvietas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: General Secretariat of the Council — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions (PCU)
Pasta adrese: Rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 22818062
Fakss: +32 22810262
Interneta adrese: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/02/2018