Works - 71360-2023

03/02/2023    S25

Lithuania-Kaunas: Road-repair works

2023/S 025-071360

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kauno rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188756386
Postal address: Savanorių pr. 371
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 49500
Country: Lithuania
Contact person: Giedrė Zuzevičiūtė
E-mail: giedre.zuzeviciute@krs.lt
Telephone: +370 37305525
Internet address(es):
Main address: http://www.krs.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4624
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685588
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=685588&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kauno rajono kelių (gatvių) ir kiemų taisymo (remonto) darbų su projektinės dokumentacijos parengimu pirkimas

II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – Kauno rajono kelių (gatvių) ir kiemų taisymo (remonto) darbų su projektinės dokumentacijos parengimu (toliau – Darbai).

Pirkimo objektas yra skaidomas į tris dalis:

I dalis – Garliavos, Garliavos apylinkių, Linksmakalnio, Rokų seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai; preliminari I dalies vertė per visą numatomą galiojimo laiką (įskaitant pratęsimo galimybes) – 1 652 892,56 Eur be PVM (2 000 000,00 EUR su PVM).

II dalis – Batniavos, Kulautuvos, Raudondvario seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai; preliminari II dalies vertė per visą numatomą galiojimo laiką (įskaitant pratęsimo galimybes) – 1 652 892,56 Eur be PVM (2 000 000,00 EUR su PVM).

III dalis – Čekiškės, Vilkijos, Vilkijos apylinkių seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai; preliminari III dalies vertė per visą numatomą galiojimo laiką (įskaitant pratęsimo galimybes)1 652 892,56 Eur be PVM (2 000 000,00 EUR su PVM).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 958 677.69 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

I dalis – Garliavos, Garliavos apylinkių, Linksmakalnio, Rokų seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Garliavos, Garliavos apylinkių, Linksmakalnio, Rokų seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 652 892.56 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis bus sudaromos 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

II dalis – Batniavos, Kulautuvos, Raudondvario seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Batniavos, Kulautuvos, Raudondvario seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 652 892.56 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis bus sudaromos 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

III dalis – Čekiškės, Vilkijos, Vilkijos apylinkių seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Čekiškės, Vilkijos, Vilkijos apylinkių seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 652 892.56 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis bus sudaromos 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas turi pateikti EBVPD. EBVPD – aktuali tiekėjo deklaracija, kuria tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų ir tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, kiekvienas dalyvaujantis ūkio subjektas pateikia atskirai užpildytą EBVPD.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai Sutartį pasirašo abi Šalys Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiamas kartu su draudimo laidavimo polisu ir apmokėjimo pavedimu)). Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. Sutarties vertės be PVM.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/03/2023
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/01/2023