Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 71744-2021

12/02/2021    S30

Poland-Rzeszów: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 030-071744

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul. Szopena 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-055
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telephone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rożne wyposażenie

II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Wyposażenie dla zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” nr RPPK.06.02.01-18-0002/18 - poz. 2.1 Planu

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 500 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Rycerska 2, Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Wyposażenie dla zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” nr RPPK.06.02.01-18-0002/18.

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym - 1 kwartał.

II.2.14)Additional information

1. W Sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 1.3.2021 winno być jak w Sekcji II.2.4).

2. Obecnie Zamawiający nie posiada informacji szczegółowych co do rodzaju dostaw oraz podziału zamówienia na części.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2021