Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varer - 71755-2021

12/02/2021    S30

Danmark-Odense: Apparatur til monitorering af kontamination

2021/S 030-071755

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Pilekjær
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Region Syddanmark
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Pilekjær
E-mail: DP114horing@4projectsmail.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://download.4projects.com/?LinkID=6665eea2-656b-4d08-91b2-382185526586
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP114
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og Region Syddanmark opfordrer derfor interesserede aktører til at kommentere på Region Syddanmarks udkast til kravspecifikation på et kommende udbud af FMS. Der henvises til punkt II.2.4) for en yderligere beskrivelse af udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
33195200 Central monitorstation
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
38344000 Apparatur til monitorering af forurening
38931000 Temperatur/fugtmålere
71248000 Projektledelse og –dokumentation
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
71700000 Overvågning og kontrol
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH skal der anskaffes et Facility Monitoring System (FMS). Formålet med anskaffelsen er at få etableret et Facility Monitoring System til GxP og CNC rum samt artikler på Nyt OUH med alle de bestanddele et sådan FMS-system består af. FMS-systemet skal sikre data til at godkende et rums eller artikels egnethed iht. rummets eller udstyres funktion, samt kunne advisere personale i tilfælde af kritiske niveauer og værdier fra omgivende miljø bliver overskredet. FMS-anlægget skal kunne påvise revisionsspor på alle loggede data, hvorved akkrediteret data kan fremvises for lovgivende myndigheder.

Anskaffelsen forventes at indeholde følgende elementer:

— Systemanskaffelse

— Konfiguration, installation og validering af system

— Levering af udstyr, herunder sensorer

— Implementering og uddannelse

— Test og dokumentation af system og udstyr

— Kalibrering af udstyr

— Vedligeholdelse og support på system og udstyr.

Som en del af tilrettelæggelsen af udbuddet af en FMS-løsning, er Region Syddanmark i gang med at udarbejde kravsspecifikationen for FMS. Region Syddanmark ønsker i den forbindelse, at give mulighed for, at interesserede aktører kan tilgå udkast til kravsspecifikation med henblik på, at komme med kommentarer. Potentielle leverandører opfordres til at udfylde besvarelsesarket i tilknytning til udkastet til kravspecifikationen. I besvarelsesarket kan potentielle leverandører gøre Nyt OUH opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssige krav og/eller cost drivers ift. kravangivelsen samt branchestandarder.

Udkast til kravsspecifikation er tilgængelig på følgende link:

https://download.4projects.com/?LinkID=6665eea2-656b-4d08-91b2-382185526586

Der kan downloades følgende dokumenter:

— Udkast til teknisk kravspecifikation

— Besvarelsesark.

Virksomheder, der ønsker at kommentere kravsspecifikationen, skal sende sine kommentarer til DP114horing@4projectsmail.com Venligst mærk e-mailen "DP114: Kommentarer til udkast til kravsspecifikation for FMS" i emnefeltet.

Frist for modtagelse af kommentarer er den 1. marts 2021 kl. 12.00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2021