Services - 72218-2019

14/02/2019    S32

Lithuania-Vilnius: Programming services

2019/S 032-072218

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga CPO LT
National registration number: 302913276
Postal address: Gedimino pr. 38
Town: Vilnius
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Postal code: LT-01104
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Krasnickaitė
E-mail: a.krasnickaite@cpo.lt
Telephone: +370 52041340
Internet address(es):
Main address: http://www.cpo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=440984
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=440984&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Atvirų duomenų portalo funkcionalumų sukūrimo bei įdiegimo ir pasirinktų duomenų rinkinių pritaikymo atvėrimui paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72243000 Programming services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo tikslas – sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir jame publikuoti penkių projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ partnerių atvirų duomenų rinkinius.

Pirkimas skaidomas į dalis:

— I pirkimo dalis – Lietuvos atvirų duomenų portalo sukūrimas,

— II pirkimo dalis – Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų parengimas ir perdavimas,

— III pirkimo dalis – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų parengimas ir perdavimas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 860 925.62 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

I pirkimo dalis

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Main site or place of performance:

Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Specifinio Atvirų duomenų portalo (ADP) funkcionalumo sukūrimas, funkcionalumo pritaikymas ir įdiegimas (įskaitant ADP naudojimo instrukcijų parengimą), metaduomenų perkėlimas iš opendata.gov.lt portalo, geoportal.lt teikiamų atvirų duomenų rinkinių integravimas, projekto partnerių (Užimtumo tarnyba, Švietimo informacinių technologijų centras, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė darbo inspekcija ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) parengtų duomenų rinkinių metaduomenų integravimas į ADP ir iš ADP metaduomenų perdavimas į Europos duomenų portalą bei ADP naudotojų (administratorių ir institucijų duomenis tvarkančių darbuotojų) apmokymai.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 556 859.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/03/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pirkimo sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, bet ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui iki projekto veiklų finansavimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Description
II.2.1)Title:

II pirkimo dalis

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Main site or place of performance:

Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Projekto partnerio Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų atvėrimas ir duomenų šaltinių prijungimas, duomenų transformavimas į ADP atvirų duomenų struktūras ir duomenų bei metaduomenų atnaujinimo integracinių sąsajų sukūrimas ir įdiegimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 117 024.79 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/03/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pirkimo sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, bet ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui iki projekto veiklų finansavimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Description
II.2.1)Title:

III pirkimo dalis

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT011 Vilniaus apskritis
Main site or place of performance:

Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Projekto partnerio Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų atvėrimas ir duomenų šaltinių prijungimas, duomenų transformavimas į ADP atvirų duomenų struktūras ir duomenų bei metaduomenų atnaujinimo integracinių sąsajų sukūrimas ir įdiegimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 187 041.32 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/03/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pirkimo sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, bet ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui iki projekto veiklų finansavimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“

II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – garantija, delspinigiai ir bauda.

Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo su tiekėju tvarką nurodyta konkurso sąlygose.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/03/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/06/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/03/2019
Local time: 09:45
Place:

Viešoji įstaiga CPO LT, Gedimino pr. 38, Vilnius, LIETUVA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Pirkimas atliekamas pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

1.1) per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

1.2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

2) jei perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems dalyviams;

3) tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos;

4) tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2019