Teenused - 72305-2017

Kuva koondatud vaade

25/02/2017    S40

Belgia-Brüssel: Eelteade 2017

2017/S 040-072305

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon, Directorate-General for Climate Action, Unit SRD.2 "Finance", BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. Tel: +32-2-296.00.08. E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Kavandatavad hanked 2017. aastal:

CLIMA B.3 – rahvusvaheline süsinikuturg, lennundus ja merendus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
rahvusvahelise meresõidu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkide määratlemise meetodid ja kaalutlused; juuni 2017; 300 000; ETU;
Hiina rahvusvaheline heitkogustega kauplemise konverents; märts 2017; 500 000; SER.
CLIMA C.1 – strateegia ja majandushinnang:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ELi kliimapoliitika hindamine ELi sajandi keskpaiga seisukohalt; 2017. aasta mai lõpp; 750 000; SER.
CLIMA C.2 – valitsemistavad ja jõupingutuste jagamine:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
tugi energialiidu valitsemisprotsessi jaoks, sh integreeritud riiklikud energeetika- ja kliimakavad – tehniline ja protsessi tugi liikmesriikidele; 1.3.2017; 900 000; SER;
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames uute seire, aruandluse ja tõendamise (monitoring, reporting and verification (MRV)) viiside väljatöötamise tugi ning olemasolevate viiside täiustamine; 1.3.2017; 300 000; SER;
ELi HKSi aruandluskeele XETL rakendamise tugi; 15.5.2017; 200 000; SER;
2017.–2018. aastal ELi HKSi seire, aruandluse, tõendamise ja akrediteerimise toe pakkumine komisjonile ja liikmesriikidele; 31.3.2017; 400 000; SER;
ELi HKSi rakendamine: ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi artiklile 21 vastavate riiklike tegevuste analüüs; 31.3.2017; 150 000; SER.
CLIMA C.3 – maakasutus ja innovatsiooni rahastamine:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
stiimulid talupidajate ja metsandusettevõtjate jaoks: kliimateadlik tegevus põllumajanduses ja metsanduses; 30.4.2017; 350 000; ETU;
COP21 toetamiseks innovatsiooni rahastuse laiendamine; 31.3.2017; 300 000; ETU;
tööstuse ja energiasüsteemi protsesside ja toodete CO2-heite vähendamise innovatsiooni rahastamisvahendid ja investeerimispotentsiaal – ajakohastamise fondi toetamine; 31.3.2017; 300 000; ETU.
CLIMA C.4 – maanteetransport:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
sõidukite energiatarbimise arvutamise vahendi (Vehicle Energy Consumption calculation Tool (VECTO)) edasine arendamine; juuni 2017; 250 000; SER;
katseprojekt – elektril, biokütusel ning traditsioonilisel kütusel põhinevate sõidukite olelusringide uuring; september 2017; 500 000; SER.