Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 72305-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

25/02/2017    S40    Európska komisia - Služby - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Belgicko-Brusel: Predbežné oznámenie 2017

2017/S 040-072305

 1.Obstarávateľ:

Európska komisia, Directorate-General for Climate Action, Unit SRD.2 „Finance“, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGICKO. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Plánované obstarávanie 2017:

CLIMA B.3. Medzinárodný trh s emisiami oxidu uhličitého, letectvo a námorníctvo:
Názov projektu; predbežný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
metódy a faktory na stanovenie cieľov znižovania emisií skleníkových plynov pre medzinárodnú lodnú dopravu; jún 2017; 300 000; ETU;
Čínska medzinárodná konferencia o obchodovaní s emisiami; marec 2017; 500 000; SER.
CLIMA C.1. Strategické a hospodárske hodnotenie:
Názov projektu; predbežný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
hodnotenie klimatických politík EÚ z perspektívy polstoročia EÚ; koniec mája 2017; 750 000; SER.
CLIMA C.2. Riadenie a spoločné úsilie:
Názov projektu; predbežný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
podpora pre proces riadenia energetickej únie, aj pokiaľ ide o integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy – technická a procesná podpora pre členské štáty; 1.3.2017; 900 000; SER;
podpora pre rozvoj nových a rozšírenie súčasných modalít monitorovania, podávania správ a overovania (MRV) v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy; 1.3.2017; 300 000; SER;
podpora uplatňovania programovacieho jazyka EU ETS „XETL“; 15.5.2017; 200 000; SER;
podporu pre Komisiu a členské štáty v oblasti monitorovania, podávania správ, overovania a akreditácie EU ETS na roky 2017 – 2018; 31.3.2017; 400 000; SER;
vykonávanie EU ETS: analýza národných reakcií na článok 21 smernice EU ETS; 31.3.2017; 150 000; SER.
CLIMA C.3. Využívanie pôdy a financovanie pre inovácie:
Názov projektu; predbežný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
stimuly pre poľnohospodárov a lesníkov: klimaticky inteligentné opatrenia v poľnohospodárstve a lesníctve; 30.4.2017; 350 000; ETU.
rozširovanie kapacít pre inovácie na podporu COP21; 31.3.2017; 300 000; ETU.
potenciál investícií a finančné nástroje pre inovácie procesov a výrobkov s nízkym obsahom uhlíka v priemysle a energetickom systéme – podpora pre fond modernizácie; 31.3.2017; 300 000; ETU.
CLIMA C.4. Cestná doprava:
Názov projektu; predbežný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
ďalší rozvoj VECTO (nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidla); jún 2017; 250 000; SER;
pilotný projekt – štúdia o životných cykloch elektrických vozidiel, vozidiel poháňaných biopalivom a vozidiel s tradičným pohonom; september 2017; 500 000; SER.