Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 72305-2017

Prikaži skrčeni pogled

25/02/2017    S40

Belgija-Bruselj: Predhodno informativno obvestilo 2017

2017/S 040-072305

 1.Naročnik:

Evropska komisija, Directorate-General for Climate Action, Unit SRD.2 ‘Finance’, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIJA. Tel. +32-2-296.00.08. E-pošta: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Predvidena javna naročila 2017:

CLIMA B.3. Mednarodni trga ogljika, letalstvo in pomorstvo:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun (EUR); vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
metode in opažanja za določanje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za mednarodne prevoze; junij 2017; 300 000; ETU;
Kitajska mednarodna konferenca o trgovanju z emisijami; marec 2017; 500 000; SER.
CLIMA C.1. Strategija in gospodarska ocena:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun (EUR); vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
ocena podnebnih politik EU v polstoletni perspektivi EU; konec maja 2017; 750 000; SER.
CLIMA C.2. Delitev vodenja in prizadevanj:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun (EUR); vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
podpora postopku vodenja energetske unije, tudi za nacionalne energetske in podnebne načrte – tehnična in procesna podpora državam članicam; 1.3.2017; 900 000; SER;
podpora razvoju novih in izboljšanje obstoječih načinov spremljanja, poročanja in preverjanje (MRV) v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC); 1.3.2017; 300 000; SER;
podpora izvajanju jezika poročanja EU ETS „XETL“; 15.5.2017; 200 000; SER;
podpora Komisiji in državam članicam za spremljanje, poročanje, preverjanje in akreditacije EU ETS 2017–2018; 31.3.2017; 400 000; SER;
izvedba EU ETS: analiza nacionalnih odzivov na člen 21 Direktive EU ETS; 31.3.2017; 150 000; SER.
CLIMA C.3. Raba zemljišč in financiranje za inovacije:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun (EUR); vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
pobude za kmete in gozdarje: pametni podnebni ukrepi v kmetijstvu in gozdarstvu; 30.4.2017; 350 000; ETU;
povečanje financiranja za inovacije v podporo COP21; 31.3.2017; 300 000; ETU;
naložbeni potencial in finančni instrumenti za nizkoogljične inovacije postopkov in proizvodov v industrijskem in energetskem sistemu – podpora skladu za posodobitve; 31.3.2017; 300 000; ETU.
CLIMA C.4. Cestni promet:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun (EUR); vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
nadaljnji razvoj orodja za izračun porabe energije pri vozilih (Vehicle Energy Consumption calculation Tool – VECTO); junij 2017; 250 000; SER;
pilotni projekt – študija o življenjskih ciklih vozil na električni pogon, biogorivo in tradicionalni pogon; september 2017; 500 000; SER.