Palvelut - 73183-2019

15/02/2019    S33

Belgia-Bryssel: Katsaus kaukolämpö- ja kaukokylmämarkkinoihin ja sääntelypuitteisiin tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä

2019/S 033-073183

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Energy
Postiosoite: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-TENDER-2018-496@EC.EUROPA.EU
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4286
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: energia

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Katsaus kaukolämpö- ja kaukokylmämarkkinoihin ja sääntelypuitteisiin tarkistetun uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä

Viitenumero: ENER/C1/2018-496
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota perusteellinen analyysi Euroopan kaukolämpö- ja kaukokylmäalasta, sen sääntelypuitteista ja markkinaoloista. Selvitys tarkastelee niitä sääntelyehtoja ja teknisiä vaatimuksia, joilla on vaikutusta kolmansien osapuolten osallistumiseen, hinnanmuodostukseen sekä kaukoenergian toimittamiseen rakennuksiin. Se tarjoaa tapaustutkimuksia ja analysoi uusiutuvan energian ja ylijäämälämmön ja -kylmän hyödyntämisehtoja ja -käyttömahdollisuuksia kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa. Komission ja sopimusosapuolen väliset kokoukset pidetään komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksen tavoitteena on

— kuvata EU:n jäsenmaiden ja muiden valikoitujen eurooppalaisten maiden kaukolämpö- ja kaukokylmäalaa sekä tarjota vertaileva katsaus Euroopan kaukolämmön ja -kylmän eri ominaisuuksiin ja toteutusmalleihin,

— kuvata EU:n jäsenmaiden sääntelyjärjestelmiä eritoten niiden avoimuuden ja kolmansien osapuolten osallistumisen, hinnoittelumekanismien ja sääntöjen osalta,

— luoda katsaus kaukolämmön ja -kylmän mittausmenetelmiin ja jakelutapoihin,

— kuvata kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoihin pääsyn tekniset ehdot ja vaatimukset,

— luoda katsaus kaikenlaisten uusiutuvien energianlähteiden käyttöön kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa,

— luoda katsaus ylijäämälämmön ja -kylmän käyttöön sekä siihen, miten nämä energianlähteet huomioidaan kaukoenergiavarantoja laskettaessa,

— luoda katsaus kaukolämmön ja kaukokylmän tuotantoon liittyviin rakennus- ja asemakaavamääräysnäkökohtiin,

— työn, siltä edellytettyjen saavutusten ja tulosten esittäminen sidosryhmäkokouksissa sekä jäsenvaltioille ja myös alueellisilla uusiutuvan energiayhteistyön foorumeilla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 20
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Horisontti 2020 -ohjelma, vuosien 2018–2020 työohjelma

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/03/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/04/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta kutakin voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 3881-72313
Faksi: +33 3881-79062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Nidergerünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/02/2019