Teenused - 73190-2018

17/02/2018    S34

Belgia-Brüssel: Satelliidipõhise tugisüsteemi (Satellite-Based Augmentation System (SBAS)) autentimine

2018/S 034-073190

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postiaadress: Avenue d'Auderghem 45
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Satelliidipõhise tugisüsteemi (Satellite-Based Augmentation System (SBAS)) autentimine

Viitenumber: 658/PP/GRO/RCH/17/10415
II.1.2)CPV põhikood
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Komisjon on Euroopa globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi (Global Navigation Satellite System (GNSS)) Agentuuri (GSA) kaasates määratlemas Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)) programmi pikaajalise arengu tegevuskava käesoleval ajal määratletud EGNOS V3 teenuse väljalasete järel. Edasiarendused peavad soodustama lennundustegevuse ohutumat ja tõhusamat rakendamist praktikas.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
38112100 Globaalsed navigatsiooni- ja positsioonimissüsteemid (GPS vms)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Põhiline teostamise koht:

Töövõtja ruumid või pakkumuse tehnilises kirjelduses näidatud muu koht.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Käesoleva tegevuse eesmärk on toetada SBASile optimaalsete autentimislahenduste määratlemist ning mõõta saavutatud kaitsetaset ja mõju SBASi teenusele. Endise tegevuse asjakohased lähteandmed ja rahvusvaheliste foorumite andmed esitatakse projekti käigus.

Töövõtja peab rakendama ja katsetama SBASi sõnumite autentimiseks tehtud erinevaid autentimisettepanekuid, mis võivad hõlmata standardseid krüptoprotokolle ja kodeerimisskeeme, ning hindama mõju SBASi jõudlusele kasutaja tasandil.

Töövõtja peab pakkuma välja hindamiskriteeriumid ja peab saavutama kompromissi erinevate autentimislahenduste vahel, millele tuleb hiljem anda hinnang Euroopa Komisjonil ja GSA-l, ning lennundusala muudel sidusrühmadel.

Töövõtja peab abistama Euroopa Komisjoni koordineerimistegevuse ajal teistest piirkondadest (Ühendriigid, Jaapan, teised) projekteerimis/arendustegevusse kaasatud SBASi üksustega. Nähakse ette, et Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon  (ICAO) määratleb ja standardiseerib SBASe autentimislahenduse 2019. aastaks.

Töövõtja peab võtma teadmiseks, et pakutud autentimistehnikad peavad tagama tagasiühilduvuse pärandtarkvaraliste GPS L1 SBAS vastuvõtjatega. Need autentimistehnikad tuleks juurutada valikulise eriomadusena järgmise põlvkonna SBASi süsteemides, mis töötatakse välja mitmesageduslikena ja mitme [orbiidil asuva] satelliidi konstellatsiooni võimalustega.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 15
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: kõnealust tegevust viiakse ellu ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ (H2020) raames.
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3 nimetatud internetiaadressi.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 25/04/2018
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 8 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 27/04/2018
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Töökoha aadress: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, Belgia

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja üks volitatud esindaja. Osaleda soovivad ettevõtjad peavad oma kavatsusest teatama hiljemalt 48 tundi ette e-posti aadressil GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu Selle teate peab olema allkirjastanud pakkuja volitatud ametnik ning selles peab olema märgitud selle isiku nimi, kes osaleb pakkuja nimel pakkumiste avamisel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Euroopa Liiduga riigihanke valdkonnas kahe- või mitmepoolse kokkuleppe sõlminud kolmandate riikide ettevõtjatel peab lubama pakkumusmenetluses osaleda kõnealuses kokkuleppes sätestatud tingimustel. Komisjon aktsepteerib ka programmiga „Horisont 2020“ seotud kolmandate riikide ettevõtjate poolt esitatud pakkumusi. Osaleda võivad ka ELi mittekuuluvad füüsilised või juriidilised üksused, kes on praegu hõlmatud SBASi teenuse määratlusega (st, need 3 riiki, millele on viidatud ülesande 4 all, vt tehnilise kirjelduse punkti 1 alapunkti 1 alapunkti 5), kes ei ole käesolevas pakkumiskutses osalemiseks eelnimetatud kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid allkirjastanud.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kuna konkreetne teave on esitatud pakkumiskutses, siis vaadake lähemalt punktis I.3 esitatud internetiaadressilt.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
07/02/2018