Dostawy - 73912-2023

03/02/2023    S25

Łotwa-Ryga: Instalacje słoneczne

2023/S 025-073912

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akciju sabiedrība “Latvenergo”
Krajowy numer identyfikacyjny: 40003032949
Adres pocztowy: Pulkveža Brieža iela 12
Miejscowość: Rīga
Kod NUTS: LV00 Latvija
Kod pocztowy: LV-1230
Państwo: Łotwa
Osoba do kontaktów: Tatjana Kromāne
E-mail: tatjana.kromane@latvenergo.lv
Tel.: +371 67728253
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.latvenergo.lv
Adres profilu nabywcy: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1419
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94962
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

Numer referencyjny: AS "Latvenergo" 2023/3
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV009 Zemgale
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Birži

II.2.4)Opis zamówienia:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LV007 Pierīga
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaunciems

II.2.4)Opis zamówienia:

Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Saite sadaļā "Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā" būs aktīva pēc iepirkuma procedūras izsludināšanas

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023