Supplies - 74017-2022

Submission deadline has been amended by:  491290-2022
11/02/2022    S30

Poland-Rzeszów: Diagnostic X-ray system

2022/S 030-074017

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 01064767900000
Postal address: Plac Dworcowy 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-201
Country: Poland
Contact person: Jacek Maternia
E-mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telephone: +48 178528900
Internet address(es):
Main address: https://pcmrzeszow.pl/
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa aparatury medycznej

Reference number: 1 /ZP/PN/2022
II.1.2)Main CPV code
33111800 Diagnostic X-ray system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

ELEKTROKARDIOGRAF – dostawa, instalacja i uruchomienie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

ELEKTROKARDIOGRAF – dostawa, instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 66,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

AUDIOMETR – dostawa, instalacja i uruchomienie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121400 Audiometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

AUDIOMETR – dostawa, instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

SPIROMETR - dostawa, instalacja i uruchomienie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

SPIROMETR - dostawa, instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 69,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

APARAT RTG - dostawa, instalacja i uruchomienie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111800 Diagnostic X-ray system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

APARAT RTG - dostawa, instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 80
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 500,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ULTRASONOGRAF - dostawa, instalacja i uruchomienie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

ULTRASONOGRAF - dostawa, instalacja i uruchomienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Additional information

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 280,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia wspomnianych zmian określa załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2022
Local time: 09:15
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu pod adresem: https://portal.smartPzp.pl/pcmrzeszow.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

3.Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):

1) Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 do SWZ. Formularz oferty.

2)Wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ OPZ. Dla każdego zaoferowanego zadania.

3)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 1 SWZ(załącznik nr 2 do SWZ);

4)W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5)Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy – o ile dotyczy;

6)Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVII pkt 6.2 SWZ wg załącznika nr 7 do SWZ – o ile dotyczy;

7)Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdz. IV pkt. 7 SWZ

4.Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w SWZ Rozdz.XXIX.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/02/2022