Bunuri - 74078-2017

25/02/2017    S40    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Electricitate

2017/S 040-074078

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
În atenția: Dicran Costache, Adrian Leaota
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074120
E-mail: adrian.leaota@ratb.ro
Fax: +40 0213074555

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Energie electrica.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achizitionarea de energie electrica joasa si medie tensiune, pentru urmatorii consumatori electrici: tractiune electrica urbana cu tramvaie si troleibuze si unitatile RATB cu racordare la mediu tensiune si joasa tensiune.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09310000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 33 983 619,91 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii. Plata cu OP in termen de 30 zile.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Cantitate maxima estimata: – Tractiune electrica RATB – 90.110 MWh – unitati RATB: 10.590 MWh.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Prezentul anunt nu vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 33 983 619,91 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
22.2.2017