Bunuri - 74079-2017

25/02/2017    S40    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Gaze naturale

2017/S 040-074079

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
În atenția: Adrian Leaota, Dicran Costache
RO010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074120
E-mail: adrian.leaota@ratb.ro
Fax: +40 0213074555

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Achizitie gaze naturale.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achizitie gaze naturale pt. unitatile RATB.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09123000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 15.3.2017
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 3 897 359,01 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii. Plata cu OP in termen de 30 zile.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Cantitate estimata pentru 12 luni: minim: 28.209 MWh, maxim: 35.260 MWh.

Secțiunea IV: Procedură și informații administrative

IV.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Prezentul anunt nu vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 3 897 359,01 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
22.2.2017