Tjenesteydelser - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Polen-Warszawa: Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

2020/S 032-074107

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCG)
CVR-nummer: 140232006
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://frontex.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://frontex.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

Sagsnr.: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med rammeaftalen er at levere en effektiv IKT-løsning (dvs. A2SISII-systemet), der vil gøre det muligt for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet på linje med gældende forordninger (f.eks. forordningerne (EU) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Kontraktens genstand er udvikling af en IKT-softwareløsning, der gør det muligt for EBCG's teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet — herefter defineret som A2SISII-systemet, inklusive leverancerne knyttet til systemets design, udvikling, implementering samt undervisning af brugere (interne og eksterne) og administratorer. Rammeaftalen, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører endvidere levering af produkter og tjenesteydelser til support og vedligeholdelse af A2SISII-systemet og gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører endvidere levering af produkter og tjenesteydelser til support og vedligeholdelse af A2SISII-systemet og gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer. Rammeaftalen omfatter udvikling af en IKT-softwareløsning inden for følgende hovedområder:

— levering af A2SISII-systemet — levering af webapplikation

— levering af A2SISII-systemet — levering af mobilapplikation

— vedligeholdelsestjenester knyttet til A2SISII-systemet — levering af support- og vedligeholdelsestjenester

— tilsynstjenester fra A2SISII-systemets ophavsmand.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan om nødvendigt forlænges op til 2 gange, hver gang med en periode på højst 1 år og på samme betingelser.

Kontrakten omfatter desuden support- og vedligeholdelsestjenester i en periode på 6 måneder. Vedligeholdelsen kan om nødvendigt forlænges op til 5 gange, hver gang med en periode på 6 måneder og på samme betingelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Betingelser som anført i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020