Szolgáltatások - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Lengyelország-Varsó: Keretszerződés IKT-szoftvermegoldás kifejlesztésére az Európai Határ- és Parti Őrség (EBCG) csapattagjai számára a Schengeni Információs Rendszerhez (A2SISII) való hozzáféréséhez

2020/S 032-074107

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Frontex – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Nemzeti azonosító szám: 140232006
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://frontex.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: https://frontex.europa.eu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés IKT-szoftvermegoldás kifejlesztésére az Európai Határ- és Parti Őrség (EBCG) csapattagjai számára a Schengeni Információs Rendszerhez (A2SISII) való hozzáféréséhez

Hivatkozási szám: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés fő célkitűzése olyan hatékony IKT-megoldás (azaz A2SISII-rendszer) biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség csapatai a hatályban lévő rendeletekkel (pl. a 2018/1725/EU, 2018/1861/EU, 2019/1896/EU rendeletekkel) összhangban hozzáférjenek a Schengeni Információs Rendszerhez. A szerződés tárgya olyan IKT-szoftvermegoldás kifejlesztése, amely lehetővé tesz, hogy az EBCG csapatai hozzáférjenek a Schengeni Információs Rendszerhez (a továbbiakban: A2SISII-rendszer), ideértve az annak tervezésével, kifejlesztésével, tesztelésével, telepítésével, valamint a (külső és belső) felhasználók és rendszergazdák betanításával kapcsolatban teljesítendő feladatokat. A jelen pályázati eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés ezenkívül termékeket és szolgáltatásokat biztosít az A2SISII -rendszer támogatásához és karbantartásához, valamint a rendszer funkcióinak és az alapul szolgáló műszaki infrastruktúrájának a változó jogi, politikai, szervezeti és műszaki környezetre adott reakcióként eszközölt változtatásaihoz.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL POLSKA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen pályázati eljárás eredményeként létrejövő keretszerződés ezenkívül termékeket és szolgáltatásokat biztosít az A2SISII -rendszer támogatásához és karbantartásához, valamint a rendszer funkcióinak és az alapul szolgáló műszaki infrastruktúrájának a változó jogi, politikai, szervezeti és műszaki környezetre adott reakcióként eszközölt változtatásaihoz. A keretszerződés IKT-szoftvermegoldás kifejlesztésére terjed ki az alábbi fő területeken:

— az A2SISII-rendszer leszállítása –webes alkalmazás leszállítása,

— az A2SISII-rendszer leszállítása –mobilalkalmazás leszállítása,

— az A2SISII-rendszer karbantartására irányuló szolgáltatások – támogatási és karbantartási szolgáltatások biztosítása,

— az A2SISII-rendszer szerzői felügyeletére irányuló szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés szükség esetén, azonos feltételek mellett legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 éves időtartamra meghosszabbítható.

A szerződés 6 hónapos időtartamra szóló támogatási és karbantartási szolgáltatásokra is kiterjed. A karbantartás szükség esetén, azonos feltételek mellett legfeljebb 5 alkalommal, alkalmanként 6 hónap időtartamra meghosszabbítható.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokban megállapított feltételeket.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/03/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/02/2020