Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Poljska-Varšava: Okvirno naročilo za razvoj programske rešitve IKT za dostop članov skupin evropske mejne in obalne straže do schengenskega informacijskega sistema (sistem A2SISII)

2020/S 032-074107

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Frontex – Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Nacionalna identifikacijska številka: 140232006
Poštni naslov: Plac Europejski 6
Kraj: Warsaw
Šifra NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Poštna številka: 00-844
Država: Poljska
Kontaktna oseba: Frontex Procurement Team
E-naslov: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://frontex.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: https://frontex.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za razvoj programske rešitve IKT za dostop članov skupin evropske mejne in obalne straže do schengenskega informacijskega sistema (sistem A2SISII)

Referenčna številka dokumenta: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Glavni cilj tega okvirnega naročila je zagotoviti učinkovito rešitev IKT (tj. sistem A2SISII), ki bo skupinam Evropske agencije za mejno in obalno stražo omogočila dostop do schengenskega informacijskega sistema v skladu z veljavnimi predpisi (npr. uredbami (EU) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Predmet naročila je razvoj programske rešitve IKT, ki bo skupinam evropske mejne in obalne straže omogočila dostop do schengenskega informacijskega sistema – v nadaljevanju opredeljenega kot sistem A2SISII, vključno z rezultati, povezanimi z njegovo zasnovo, razvojem, testiranjem, uvajanjem in usposabljanjem za uporabnike (notranje in zunanje) ter skrbnike. Okvirno naročilo, ki izhaja iz tega razpisnega postopka, zajema tudi zagotavljanje proizvodov in storitev za podporo in vzdrževanje sistema A2SISII ter zagotavljanje sprememb njegovih funkcij in osnovne tehnične infrastrukture kot odziv na spreminjajoča se pravna, politična, organizacijska ali tehnična okolja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72230000 Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
72260000 Storitve, povezane s programsko opremo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirno naročilo, ki izhaja iz tega razpisnega postopka, zajema tudi zagotavljanje proizvodov in storitev za podporo in vzdrževanje sistema A2SISII ter zagotavljanje sprememb njegovih funkcij in osnovne tehnične infrastrukture kot odziv na spreminjajoča se pravna, politična, organizacijska ali tehnična okolja. Okvirno naročilo bo zajemalo razvoj programske rešitve IKT na naslednjih glavnih področjih:

— izvedba sistema A2SISII – izvedba spletne aplikacije,

— izvedba sistema A2SISII – izvedba mobilne aplikacije,

— storitve vzdrževanja sistema A2SISII – zagotavljanje storitev podpore in vzdrževanja,

— nadzorne storitve avtorja sistema A2SISII.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo je mogoče po potrebi podaljšati, in sicer največ 2-krat, vsakič za obdobje največ 1 leta in pod enakimi pogoji.

Naročilo zajema tudi storitve podpore in vzdrževanja za obdobje 6 mesecev. Vzdrževanje je mogoče po potrebi podaljšati, in sicer največ 5-krat, vsakič za obdobje največ 6 mesecev in pod enakimi pogoji.

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 5
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/03/2020
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/02/2020