Služby - 74111-2020

14/02/2020    S32

Holandsko-Haag: Strážne bezpečnostné služby

2020/S 032-074111

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 029-065935)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europol.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strážne bezpečnostné služby

Referenčné číslo: 2003/G/D
II.1.2)Hlavný kód CPV
79713000 Strážne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť 1 rámcovú zmluvu na poskytovanie strážnych bezpečnostných služieb.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/02/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 029-065935

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.3)
Namiesto:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese.

má byť:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom stránky:https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: