Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 74380-2014

Normál nézet megjelenítése

05/03/2014    S45    Az Európai Unió Kiadóhivatala - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: AO 10460 – Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a Kiadóhivatal honlapjaihoz Liferay és SparQL, IDOL és Webtrends használatával

2014/S 045-074380

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Az Európai Unió Kiadóhivatala
Postai cím: 2, rue Mercier
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2985
Ország: Luxemburg
Címzett: Maria Manuela Cruz asszony
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Fax: +352 2929-42672

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://publications.europa.eu/

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=387

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
AO 10460 – Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a Kiadóhivatal honlapjaihoz Liferay és SparQL, IDOL és Webtrends használatával
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye vagy a Kiadóhivatal luxembourgi helyiségei.

NUTS-kód LU000

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 5

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 4

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 5 000 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A jelen pályázati felhívás szolgáltatási körébe fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások tartoznak, amelyeket a Kiadóhivatal honlapjaihoz, Liferay és SparQL, IDOL és Webtrends használatával kell megvalósítani.
1. tétel: Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása Liferay- és SparQL-alapú honlapokhoz, beleértve az összes testre szabást is.
2. tétel: Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a Kiadóhivatal jelenleg IDOL-alapú közös tartalomjegyzékéhez és keresőfelületéhez.
Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a webanalitikai eszközként működő Webtrends-hez.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. tétel: fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása Liferay- és SparQL-alapú honlapokhoz, beleértve az összes testre szabást is
1)Rövid meghatározás
1. tétel: fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása Liferay- és SparQL-alapú honlapokhoz, beleértve az összes testre szabást is.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Mennyiség
A Liferay- és SparQL-alapú honlapokkal kapcsolatos fejlesztéshez, karbantartáshoz, továbbfejlesztéshez és segítségnyújtási szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, beleértve az összes testre szabást is.
Becsült érték áfa nélkül: 3 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: 2. tétel: fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a Kiadóhivatal jelenleg IDOL-alapú közös tartalomjegyzékéhez és keresőfelületéhez
1)Rövid meghatározás
Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a Kiadóhivatal jelenleg IDOL-alapú közös tartalomjegyzékéhez és keresőfelületéhez (beleértve a Liferay és az IDOL közötti kompatibilitási réteget).
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Mennyiség
A Kiadóhivatal jelenleg IDOL-alapú közös tartalomjegyzékével és keresőfelületével kapcsolatos fejlesztéshez, karbantartáshoz, továbbfejlesztéshez és segítségnyújtási szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások (beleértve a Liferay és az IDOL közötti kompatibilitási réteget).
Becsült érték áfa nélkül: 1 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: 3. tétel: fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a webanalitikai eszközként működő Webtrends-hez
1)Rövid meghatározás
Fejlesztési, karbantartási, továbbfejlesztési és segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása a webanalitikai eszközként működő Webtrends-hez.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72400000, 72210000, 72230000, 72240000, 72260000

3)Mennyiség
A webanalitikai eszközként működő Webtrends-szel kapcsolatos fejlesztéshez, karbantartáshoz, továbbfejlesztéshez és segítségnyújtási szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások.
Becsült érték áfa nélkül: 1 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ár. Súlyszám 50

2. Minőség. Súlyszám 50

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
AO 10460.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 23.4.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.4.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.5.2014 - 10:00

Hely:

A Kiadóhivatal luxembourgi helyiségei, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként egy-egy képviselő vehet részt a tenderbontáson. Azok a vállalatok, amelyek részt kívánnak venni a tenderbontáson, szándékukról faxon vagy e-mailben legkésőbb 48 órával a tenderbontás előtt küldjenek értesítést a fent említett címre. Az értesítést alá kell írnia az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének, és közölni kell annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából részt vesz a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A további tájékoztatás iránti kérelmeket az „e-tendering” oldalon keresztül kell benyújtani: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=387

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.2.2014