Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 74609-2020

14/02/2020    S32    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Office furniture

2020/S 032-074609

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė „Regitra“
National registration number: 110078991
Postal address: Liepkalnio g. 97
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-02121
Country: Lithuania
Contact person: Ramunė Kailiūnienė
E-mail: ramune.kailiuniene@regitra.lt
Telephone: +370 2646466

Internet address(es):

Main address: https://regitra.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4611

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=498445
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=498445&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Baldų pirkimas Šiaulių padaliniui

Reference number: 2020
II.1.2)Main CPV code
39130000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkami baldai VĮ „Regitra“ padaliniui, esančiam Šiauliuose.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Baldai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Serbentų g. 220, Šiauliai.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami šie baldai:

— darbo stalas su pertvara – 15 vnt.,

— spausdintuvo spintelė – 7 vnt.,

— spausdintuvo spintelė – 1 vnt.,

— stalčių blokas – 15 vnt.,

— užrakinamų spintelių junginys – 5 vnt.,

— aukštas stalas – 1 vnt.,

— darbo stalas su priestaliu, procesoriaus laikikliu – 5 vnt.,

— darbo stalas su priestaliu, procesoriaus laikikliu – 2 vnt.,

— stalčių blokas – 7 vnt.,

— kojų uždanga – 3 vnt.,

— kojų uždanga – 2 vnt.,

— darbo stalas su stalčių bloku – 3 vnt.,

— staliukas – 2 vnt.,

— mobili akustinė pertvara su kojelėmis – 2 vnt.,

— kanceliarinė spinta – 2 vnt.,

— kanceliarinė spinta – 3 vnt.,

— kanceliarinė ir rūbų spinta – 2 vnt.,

— rūbų spinta – 3 vnt.,

— kanceliarinė spinta – 1 vnt.,

— egzaminuojamojo darbo vieta – 10 vnt.,

— darbo stalas – 1 vnt.,

— kojų uždanga – 1 vnt.,

— stalčių blokas – 1 vnt.,

— vadovo stalas su spintele – 1 vnt.,

— posėdžių stalas – 1 vnt.,

— kanceliarinė spinta – 1 vnt.,

— kanceliarinė ir rūbų spinta – 1 vnt.,

— stalas – 3 vnt.,

— kanceliarinė spinta – 2 vnt.,

— suoliukas – 2 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Metalinės spintelės

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Serbentų g. 220, Šiauliai.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami šie baldai:

— metalinės spintelės – 3 vnt.,

— metalinės spintelės – 7 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Virtuvės baldai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Serbentų g. 220, Šiauliai.

II.2.4)Description of the procurement:

Perkami šie baldai:

— virtuvinis komplektas – 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

— už kiekvieną uždelstą dieną pristatyti ir sumontuoti I pirkimo objektą (baldus) tiekėjas moka pirkėjui 600 EUR baudą,

— už kiekvieną uždelstą dieną pristatyti ir sumontuoti II pirkimo objektą (metalines spinteles), už kiekvieną uždelstą dieną pristatyti ir sumontuoti I pirkimo objektą (baldus) tiekėjas moka pirkėjui 600 EUR baudą,

— už kiekvieną uždelstą dieną pristatyti ir sumontuoti II pirkimo objektą (metalines spinteles) tiekėjas moka pirkėjui 200 EUR baudą,

— už kiekvieną uždelstą dieną pristatyti ir sumontuoti I pirkimo objektą (virtuvės baldus) tiekėjas moka pirkėjui 200 EUR baudą,

— už kiekvieną uždelstą dieną pašalinti nekokybiškų prekių trūkumus arba pakeisti nekokybiškas prekes į kokybiškas prekes jų garantijos laikotarpiu tiekėjas moka pirkėjui 50 EUR baudą.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2020
Local time: 08:45
Place:

Liepkalnio g. 97, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2020