Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Tavarat - 75314-2018

20/02/2018    S35    Virastot - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Alankomaat-Haag: Kirjahankinnat

2018/S 035-075314

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: PO Box 16183
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332
Postinumero: 2500 BD
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@eurojust.europa.eu
Puhelin: +31 704125657

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3255
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kirjahankinnat

Viitenumero: 2018/EJ/05/PO
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
22100000 - TA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen piiriin kuuluu hankkia Eurojustille laaja valikoima sellaisia painettuja kirjoja ja e-kirjakokoelmia, jotka ovat merkityksellisiä viraston ydintoiminnan ja mielenkiinnon kohteiden kannalta neljänä (4) tulevana vuotena.

Yksittäiset e-kirjat eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Eurojustin kirjasto hankkii nykyään noin 250–300 eri kirjanimekettä (yleensä yhden kappaleen kutakin) vuodessa. Katso tarjousasiakirjoista vuosina 2015–2017 ostetut nimekkeet.

Tämä hankinnan laajuus on vain ohjeellinen, ja Eurojust ei sitoudu tilaamaan tätä määrää kirjoja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen kesto on aluksi 24 kuukautta, ja se uusitaan automaattisesti 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei toinen osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/03/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/03/2018
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Eurojustin toimitiloissa.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajia pyydetään tiedottamaan Eurojustille mahdollisesta halustaan osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: PO Box 16183
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2500BD
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@eurojust.europa.eu

Internetosoite: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/02/2018