Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 75803-2019

18/02/2019    S34

Malta-Valletta: Säkerhetsvakttjänster och receptionstjänster/telefonväxeltjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Valletta, Malta

2019/S 034-075803

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 228-520687)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Representation in Malta
Postadress: 254, St Paul Street
Ort: Valletta
Nuts-kod: MT001 Malta
Postnummer: VLT 1215
Land: Malta
Kontaktperson: Head of Administration
E-post: COMM-REP-MT-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +356 23425000
Fax: +356 21344897
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/malta/
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhetsvakttjänster och receptionstjänster/telefonväxeltjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Valletta, Malta

Referensnummer: PR/2018-19-SEC/LAV
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000 Säkerhetstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Säkerhetsvakttjänster och receptionstjänster/telefonväxeltjänster för Europahuset i Valletta, Malta

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/02/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 228-520687

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.3)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta:
I stället för:
Datum: 18/01/2019
Ska det stå:
Datum: 20/02/2019
VII.2)Övriga upplysningar: