Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 76100-2020

14/02/2020    S32    Supplies - Contract notice - Negotiated procedure 

Lithuania-Vilnius: Water meters

2020/S 032-076100

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
National registration number: 124135580
Postal address: Spaudos g. 6-1
Town: Vilnius
NUTS code: LT011
Postal code: LT-05132
Country: Lithuania
Contact person: Reda Budreikaitė
E-mail: reda.budreikaite@chc.lt
Telephone: +370 62792333

Internet address(es):

Main address: http://www.chc.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8327

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=498644
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=498644&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Buitiniai WFH tipo elektroniniai karšto vandens skaitikliai

II.1.2)Main CPV code
38421100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Buitiniai, WFH tipo elektroniniai karšto vandens skaitikliai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38421100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT011
Main site or place of performance:

Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Buitinių, WFH tipo, elektroninių karšto vandens skaitiklių pirkimas, neviršijant pradinės sutarties vertės – 350 000,00 EUR be PVM.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai, visi tiekėjų grupės nariai, visi subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, tiekėjų grupės narių, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 11 000,00 EUR.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Tiekėjui tinkamai įvykdžius pirkėjo užsakymą, pirkėjas sumoka tiekėjui už konkretų prekių kiekį pagal sutartyje nustatytus prekių įkainius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sutarties bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 (tris) proc. nuo sutarties pradinės vertės. Elektroninėmis priemonėmis suformuotas sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas pateikiamas pirkėjui / pirkėjo atstovui elektroniniu paštu info@chc.lt ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo;

2) netesybos;

3) bauda.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/03/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2020