Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 76594-2020

17/02/2020    S33

Belgien-Bryssel: AO 19-078 – koncession av frisörverksamhet längs det inre stråket i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel

2020/S 033-076594

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Belliard 80, WIM 09P014
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Services assistance à la maintenance — contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AO 19-078 – koncession av frisörverksamhet längs det inre stråket i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel

Referensnummer: 06A50/2019/M078
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98320000 Hårfrisering och skönhetsbehandlingar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Koncession av frisörverksamhet längs det inre stråket i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Koncession av frisörverksamhet längs det inre stråket i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Antal månader: 84
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Förteckning över och kort beskrivning av villkor, angivande av den information och dokumentation som krävs:

Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i Europeiska unionens medlemsstater och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen inom området offentlig upphandling som ger dem tillgång till kontraktet i denna anbudsinfordran, i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 19/03/2020
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2026.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europaparlamentet kommer att anordna ett frivilligt informationsmöte den 2.3.2020. Medverkan vid detta informationsmöte är valfritt. Ekonomiska aktörer som önskar delta ska via e-post meddela INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu senast två (2) arbetsdagar före besöket och uppge namn på företaget samt namn, befattning, nummer på id-kort och födelsedatum för de personer som ska närvara. Företrädarna ska medföra giltiga identitetshandlingar.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/02/2020