Palvelut - 76707-2019

18/02/2019    S34    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Lahti: Pesu- ja kuivapesupalvelut

2019/S 034-076707

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Lahden kaupunki
0149669-3
PL 202
Lahti
15101
Suomi
Yhteyshenkilö: Tarinka Ringvall
Puhelin: +385 505594078
Sähköpostiosoite: tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lahti.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Hollolan kunta
0146248-5
Hollola
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hollola.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hollola.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy
2828895-8
Lahti
Suomi
Sähköpostiosoite: info@paijatateria.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/kaupungin-organisaatio/paijat-hameen-ateriapalvelut

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun: Vuokratekstiilit, tekstiilihuolto- ja pesulapalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus, vaan tietopyyntö ja ilmoitus markkinavuoropuhelusta osana tulevan hankinnan valmistelua. Tietopyyntöön vastaaminen ja vuoropuheluun osallistuminen ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuneilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisestaan. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan päiväkotien tekstiilien huoltopalvelu ja vuokratekstiilit sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n henkilökunnan työvaatteiden vuokraus- ja huoltopalvelu. Hankittavan palvelun tulee sisältää tuotteiden vuokraus, pesu, huolto ja toimitus tilaajalle sekä pestävien tuotteiden nouto ja palautus.

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan kysymyksiin, joita hankintayksikkö esittää, ja halutessaan osallistumaan markkinavuoropuhelultilaisuuteen Lahdessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18100000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tietopyynnön kysymykset ja lisätiedot hankinnasta saa pyytämällä sähköpostitse osoitteesta: hankintapalvelut@lahti.fi. Vastaukset ja mahdolliset kommentit pyydetään lähettämään torstaihin 8.3.2019 klo 12:00 mennessä. Pyydämme merkitsemään vastaussähköpostin aihekenttään "Osallistuminen markkinavuoropuheluun vuokratekstiilit ja pesulapalvelut". Mikäli vastauksenne sisältää salassa pidettäviä tietoja, ne tulee merkitä ja erottaa selkeästi julkisesta materiaalista. Hankintayksikkö käsittelee saatuja tietoja luottamuksellisesti. Markkinavuoropuhelussa saatuja ehdotuksia tullaan mahdollisesti hyödyntämään tulevassa tarjouskilpailussa. Keskusteluissa esitetyt asiat ja vastaukset eivät sido tilaajaa eivätkä vastaajayritystä.

II.2.14)Lisätiedot

Markkinavuoropuhelutilaisuus järjestetään tiistaina 19.3.2019 klo 13:00-15:00 Tapanilan hiihtomajalla, Mäkirinteenkatu 29, 15950 Lahti. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan alla olevan linkin kautta viimeistään 14.3. 2019 klo 12:00 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/508D999E16D51930

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
31/05/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tietopyyntöön saatujen vastausten jälkeen markkinavuoropuhelua voidaan jatkaa ottamalla yhteyttä tietopyyntöön vastanneisiin tahoihin. Lisäksi järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus tiistaina 19.3.2019 klo 13:00 Tapanilan hiihtomajalla Lahdessa, osoitteessa Mäkirinteenkatu 29, 15950 Lahti. Tietopyyntöön vastaaminen ja vuoropuheluun osallistuminen ei sido yritystä osallistumaan tarjouskilpailuun eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Tietopyynnön ja vuoropuhelun tarkoituksena on keskustella tarjoajien kanssa mm. hankinnan vertailukriteereistä, laatuvaatimuksista, hankinnan kohteen määrittelystä, sopimuksen kestosta, palvelun toteutuksen malleista. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa on paikalla hankintayksiköiden edustajia, joille voi esittää hankintaa koskevia kommentteja ja kysymyksiä. Ainakin työvaatteiden osalta tarjoajien kanssa käydään kahdenvälisiä markkinavuoropuhelukeskusteluja ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua. Tapaamiset voidaan sopia markkinavuoropuhelutilaisuudessa tai sen jälkeen. Kahdenvälisissä tapaamisissa tarjoaja voi esitellä tarjoamiaan työvaatteita ja toimintaansa. Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen alla olevan linkin kautta torstaihin 14.3.2019 klo 12:00 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/508D999E16D51930

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/02/2019