Tjenesteydelser - 77542-2019

18/02/2019    S34    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse med indkaldelse af tilbud - Udbud med forhandling 

Danmark-Sorø: Hospitalsvirksomhed

2019/S 034-077542

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
Telefon: +45 12345678
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228796&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=228796&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af strategiske partnerskaber

Sagsnr.: 189568
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Da Region Sjælland på visse områder har særlige kapacitetsudfordringer, har Regionsrådet besluttet, at der udbydes en strategisk partnerskabsaftale mellem Region Sjælland og en leverandør eller et konsortium. Regionsrådet vil i sit udbud lægge særligt vægt på såvel nærhed som sammenhæng i behandlingstilbuddene. På den baggrund udbyder Region Sjælland en større rammeaftale på sygehusbehandlinger, hvor det overordnede mål er at sikre udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler. Der udbydes overordnet en rammeaftale, hvor den private leverandør ikke garanteres nogen minimumsomsætning. Rammeaftalen skal alene understøtte Region Sjælland som led i løsningen af regionens kapacitetsudfordringer. Men der vil også inden for fokuserede områder kunne udbydes en garanteret mængde, hvis regionen kan opnå yderligere prisreduktioner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 15
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af strategiske partnerskaber

Delkontraktnr.: 0
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Da Region Sjælland på visse områder har særlige kapacitetsudfordringer, har Regionsrådet besluttet, at der udbydes en strategisk partnerskabsaftale mellem Region Sjælland og en eller flere private leverandører. Regionsrådet vil i sit udbud lægge særligt vægt på såvel nærhed som sammenhæng i behandlingstilbuddene. På den baggrund udbyder Region Sjælland en større rammeaftale på sygehusbehandlinger, hvor det overordnede mål er at sikre udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler. Der udbydes overordnet en rammeaftale, hvor den private leverandør ikke garanteres nogen minimumsomsætning. Rammeaftalen skal alene understøtte Region Sjælland som led i løsningen af regionens kapacitetsudfordringer. Men der vil også inden for fokuserede områder kunne udbydes en garanteret mængde, hvis regionen kan opnå yderligere prisreduktioner.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ortopædkirurgi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111800
85150000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning af patienter med ortopædkirurgiske lidelser - forløbsbaseret;

2) Kirurgisk behandling af ortopædkirurgiske lidelser – forløbsbaseret/ydelsesbaseret;

3) Konservativ behandling af ortopædkirurgiske lidelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rygbehandling - kirurgiske og medicinske forløb

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med kirurgiske og medicinske rygsygdomme.

Indhold:

Denne samarbejdsaftale indeholder primært:

1) Udredning og medicinsk behandling for degenerative rygsygdomme - forløbsbaseret;

2) Udredning og kirurgisk behandling for degenerative rygsygdomme - forløbsbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kirurgi

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling for kirurgiske mave/tarm sygdomme uden malignitet samt endoskopiundersøgelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Øre-næse-hals

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling for kirurgiske sygdomme uden malignitet i øre, næse hals regionen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Endokrinologi

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indhold: Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for endokrinologiske sygdomme – forløbsbaseret;

2) Medicinsk behandling af endokrinologiske sygdomme - forløbsbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tværfaglig non-malign smertebehandling

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Behandling af patienter med non – maligne smertetilstande

Indhold:

Denne samarbejdsaftale indeholder behandling af patienter med vedvarende smerter, hvor en bio –psyko – social indsats vurderes at kunne afhjælpe patienten.

I samarbejdsaftalen indgår såvel simple som komplekse smerteforløb.

Patienterne vil, forud for henvisning efter denne samarbejdsaftale, være diagnostisk afklaret, færdigudredt og færdigbehandlet for såvel somatisk som for psykiatriske lidelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gastroenterologi og hepatologi

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med gastroenterologiske og hepatologiske sygdomme, herunder enkeltstående diagnostiske undersøgelser.

Indhold: Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for gastroenterologiske og hepatologiske sygdomme –forløbsbaseret;

2) Medicinsk behandling af gastroenterologiske og hepatologiske sygdomme - ydelsesbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Neurologi og neurofysiologi

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for neurologiske sygdomme - forløbsbaseret;

2) Opstart af primær behandling af neurologiske sygdomme - forløbsbaseret;

3) Enkeltstående neurofysiologiske og diagnostiske undersøgelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Demens

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med demens.

Indhold: Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for demenssygdomme;

2) Udredning for demenssygdomme med neuropsykologisk undersøgelse;

3) Opstart af medicinsk behandling på udredte patienter med diagnosen demens.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kardiologi

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85150000
85111800
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for kardiologiske sygdomme – forløbsbaseret;

2) Medicinsk behandling af kardiologiske sygdomme - ydelsesbaseret;

3) Enkeltstående diagnostiske undersøgelser - ydelsesbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Urologi

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med urologiske sygdomme, herunder enkeltstående diagnostiske undersøgelser.

Indhold: Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for urologiske sygdomme - forløbsbaseret;

2) Kirurgisk behandling af urologiske sygdomme - ydelsesbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Reumatologi

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med reumatologiske sygdomme, herunder enkeltstående diagnostiske undersøgelser.

Indhold:

Denne samarbejdsaftale indeholder primært:

1) Udredning for reumatologiske sygdomme - forløbsbaseret;

2) Medicinsk behandling af reumatologiske sygdomme - forløbsbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Plastkirurgi

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udredning og behandling af patienter med behov for plastikkirurgi efter excessivt vægttab og øvrige korrektive behandlinger.

Indhold: Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Vurdering og plastikkirurgisk behandling efter excessivt vægttab - forløbsbaseret;

2) Kirurgisk behandling af større komplikationer efter plastikkirurgiske indgreb – forløbsbaseret;

3) Korrektive mammaindgreb - forløbsbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lungemedicin, astma og allergi

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111200
85111800
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Udredning for lungemedicinske sygdomme – forløbsbaseret;

2) Udredning af voksne patienter for allergologiske sygdomme;

3) Opstart af medicinsk behandling af lungemedicinske og allergologiske sygdomme - ydelsesbaseret.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Radiologi

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85150000
85111810
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne samarbejdsaftale indeholder:

1) Billeddiagnostiske undersøgelser;

2) Skanninger;

3) Mammografi inkl. klinisk undersøgelse, UL og i relevante tilfælde biopsi;

4) Interventionsundersøgelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel formåen:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste disponible regnskabsår;

2) Tilbudsgivers samlede bruttofortjeneste. Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør 50 000 000 DKK.

Teknisk og faglig formåen:

Referencer der demonstrerer erfaring med udførelse af udførelse af sundhedstjenesteydelser for offentlige myndigheder eller privathospitaler i lighed med de udbudte ydelser. Det tillægges positiv vægt, at leverandøren kan demonstrere erfaring med levering af døgnfunktions funktionaliteter inden for så mange underaftaler som muligt. Som mindstekrav kræves dokumenteret, at der kan leveres døgnfunktions funktionaliteter herunder leveringer på weekender og helligdage. Dette gør sig gældende for de underaftaler som leverandøren kan og vil byde ind på.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 00:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2019