Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Tavarat - 77771-2022

11/02/2022    S30

Suomi-Turku: Muuntajat

2022/S 030-077771

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turku Energia Sähköverkot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2001717-6
Postiosoite: PL 105, Linnankatu 65
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sansia Oy/Asko Leinonen
Sähköpostiosoite: asko.leinonen@sansia.fi
Puhelin: +358 447182918
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.turkuenergia.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=370740&tpk=c49ededf-7934-4dc2-9788-a3cf782acc59
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=370740&tpk=c49ededf-7934-4dc2-9788-a3cf782acc59
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Sähköverkkoyhtiö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kemppilän sähköaseman päämuuntajan hankinta

Viitenumero: 370740
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
31170000 Muuntajat
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turku Energia Sähköverkot Oy kilpailuttaa Kemppilän sähköaseman (Ahjokatu 4, 20240 Turku) päämuuntajan PT1 hankinnan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Turku Energia Sähköverkot Oy uusii Kemppilän sähköaseman (Ahjokatu 4, 20240 Turku) päämuuntajan PT1. Tilaaja vastaa vanhan päämuuntajan poistamisesta ja suojaseinän purkamisesta sekä takaisin asentamisesta. Uusinta toteutetaan siten, että sähköasemalla on käytössä koko ajan sähköaseman toinen päämuuntaja PT2. Hankintaan sisältyy kaikki alla olevat osa-alueet suunniteltuna, asennettuna, koestettuna, käyttöönottovalmiina ja dokumentoituna. Hankinnan kohteena olevan päämuuntaja tulee suunnitella siten, että se voidaan asentaa olemassa olevaan muuntajasuojaan ilman muutostöitä. Muuntajasuojan mittapiirustus on tarjouspyynnön liitteenä.

Jos näiden hankintarajojen sisällä on jäänyt jokin laitteiden toiminnalle välttämätön osa mainitsematta, katsotaan, että se kuuluu hankintaan ja sisältyy hankintahintaan.

Hankinnan karkea sisältö on kuvattu alla. Tarkemmin erittely on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

• Kolmikäämimuuntaja 25 MVA 117/21/10,5 kV. Kaikki jännitetasot tuodaan muuntajan kannelle.

• Muuntajan toimitukseen sisältyy seuraavat kokonaisuudet:

o Muuntajan suunnittelu ja valmistus toimittajan tehtaalla

o Muuntajan vastaanottokoestukset toimittajan tehtaalla

o Muuntajan kuljetukset toimittajan tehtaalta sähköaseman muuntajaperustukselle (maahantuonti- ja rahtikustannuksineen,

nosto/haalaus- ja kuljetuskalusto kustannuksineen)

o Muuntajan nosto/haalaus kuljetuslavetilta muuntajaperustukselle

o Muuntajan varustelu käyttökuntoon asennuspaikalla

o Toimittajan käyttöönottokoestukset ja testaukset, sekä tilaajan määrittelemät testit ja kokeet asennuspaikalla

o Kaikki muuntajaa koskevat suunnittelussa ja muuntajan käytössä tarvittavat piirustukset ja ohjeet sekä koestuspöytäkirjat

• Suurjänniteliitynnät ja keskijänniteliityntäkiskosiltojen sekä joustavien liittimien rakentaminen ja kytkentä eivät kuulu

toimitukseen

Tarkemmat tiedot koko hankinnan sisällöstä on esitetty liitteenä olevissa muuntajan Liite 1 Hankintaohjelma KMP -liitteestä ja Liite 4 tekninen erittely - liitteessä.

Kilpailutukseen sisältyy lisäksi kaksi optiota. Optiot eivät ole mukana vertailussa.

Optio 1: Kaasuanalysaattori teknisen erittelyn mukaisesti

Optio 2: Kaikki läpiviennit (110/20/10kV) silikonieristimillä

Tilaaja tekee optioiden hankinnasta erillisen päätöksen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2022
päättymispäivä: 15/08/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/03/2022
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/05/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/03/2022
Paikallinen aika: 16:30
Paikka:

Sansia Oy, Viestikatu 3, Kuopio

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Hankintayksikkö varaa oikeuden avata tarjoukset myös muuna ajankohtana tarjousten vastaanottamisen määräajan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/02/2022