Bunuri - 78937-2022

14/02/2022    S31

România-Satu Mare: Reactivi de laborator

2022/S 031-078937

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Număr naţional de înregistrare: 3963722
Adresă: Aleea Milcov
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440192
Țară: România
Persoană de contact: Ioan Adrian Marc
E-mail: achizitiispital@yahoo.com
Telefon: +40 0261727259
Fax: +40 0261727259
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjusm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136698
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU LABORATOR 2022

Număr de referinţă: 3963722_2022_PAAPD1334057
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Pentru achizitia acestor produse s-a inaintat serviciului achizitii SJUSM referatul de necesitate cu nr. 03/05.01.2022 inaintat de Sef Laborator Dr. Pop Roxana si aprobat de conducerea SJUSM si nota justificativa nr.7/10.01.2022.

Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judetean Satu Mare doreste achizitionarea acestor reactivi in vederea cresterii acuratetii, calitatii si rapiditatii in diagnosticarea profesionista a tuturor tipurilor de pacienti, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui numar cat mai mare a acestora, precum si pentru indeplinirea criteriilor in vederea mentinerii acreditarii RENAR si a contractului cu CNAS Satu Mare. In referatul nr 3, inaintat serviciului achizitii de catre laborator se solicita demararea procedurii de achizitie publica cu respectarea lotizarii anexa atasata strategiei de contractare cat si caietului de sarcini, deoarece toate produsele dintr-un lot trebuie sa fie compatibile cu analizorul solicitat si identificat la fiecare lot in parte. Fiecare lot constituie un pachet de produse specifice fiecarui analizor pentru care se doreste demararea procedurii de achizitie publica. Specificatiile tehnice fiecarui lot in parte se regasesc in caietul de sarcini-anexa 1.

Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 4 contracte subsevent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa prezentului caiet de sarcini.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se obligă a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa la caietul de sarcini. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achzitiile publice.

Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 29 371 078.78 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 13
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi conform art. 141 din Legea 98/2016

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACVTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN COMPLET DE URINA, INCLUSIV SEDIMENT - Locatia I

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 10: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN COMPLET DE URINA, INCLUSIV SEDIMENT - Locatia I

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 10.1- 10.13

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 5-(3luni) este =64937.00 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =649.37 lei

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

10.1 Reactiv de formare a tecii de fluid; BIDON; 12432.00 108 111888.00 144 149184.00 124.32

10.2 Reactiv diluent pentru canalul SF (surface); CUTIE; 3102.00 36 18612.00 72 37224.00 31.02

10.3 Reactiv diluent pentru canalul CR (core); CUTIE; 3102.00 36 18612.00 72 37224.00 31.02

10.4 Reactiv de colorare pentru canalul SF (surface); CUTIE; 4656.00 36 27936.00 72 55872.00 46.56

10.5 Reactiv de colorare pentru canalul CR (core); CUTIE; 4656.00 36 27936.00 72 55872.00 46.56

10.6 Control 2 nivele sediment; CUTIE; 6900.00 36 41400.00 72 82800.00 69.00

10.7 Calibrator sediment; CUTIE; 3864.00 3 3864.00 6 7728.00 38.64

10.8 Detergent; CUTIE; 1380.00 36 8280.00 72 16560.00 13.80

10.9 Stripuri urina cu 9 parametri - pH, glucoza, proteine, sange, urobilinogen, cetone, bilirubina, nitriti, leucocite + densitate specifica, culoare, turbiditate; UM-STRIP; 11088 32400 99792 43200 133056 110.88

10.10 Stripuri urina cu 11 parametri - 9 + creatinina si albumina + densitate specifica, culoare, turbiditate, raportul ALB/CRE (11A), raportul PRO/CRE ; UM-STRIP; 350 200 700 300 1050 3.50

10.11 Control 2 niveluri -sumar urina; CUTIE; 7950.00 36 47700.00 72 95400.00 79.50

10.12 Calibrator 3 niveluri; CUTIE; 3477.00 12 13908.00 36 41724.00 34.77

10.13 Tuburi urina; BUC; 1980.00 32400 17820.00 43200 23760.00 19.80

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 737 454.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU REACTIVI BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT III: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU REACTIVI BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 3.1- 3.57

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 3-(3luni) este =380829.50 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =3808.30 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

3.1 Direct Bilirubin 4880.00 72000 43920.00 96000 58560.00 48.80

3.2 Total Bilirubin 7150.00 99000 64350.00 132000 85800.00 71.50

3.3 Cholesterol 18192.00 109152 109152.00 218304 218304.00 181.92

3.4 Total Protein 6519.60 130392 39117.60 260784 78235.20 65.20

3.5 Glucose 6660.00 162000 59940.00 216000 79920.00 66.60

3.6 Uric Acid 3900.00 46800 23400.00 93600 46800.00 39.00

3.7 Urea 8325.00 162000 59940.00 270000 99900.00 83.25

3.8 Creatinine 5400.00 135000 32400.00 270000 64800.00 54.00

3.9 Triglyceride 12552.48 109152 75314.88 218304 150629.76 125.52

3.10 HDL-Cholesterol 21060.00 51840 168480.00 77760 252720.00 210.60

3.11 Alkaline Phosphatase 3870.00 54000 23220.00 108000 46440.00 38.70

3.12 ALAT/GPT 7821.36 130356 46928.16 260712 93856.32 78.21

3.13 ASAT/GOT 7821.36 130356 46928.16 260712 93856.32 78.21

3.14 Creatine Kinase 13200.00 45000 79200.00 90000 158400.00 132.00

3.15 Creatinkinase MB 24600.00 36000 147600.00 72000 295200.00 246.00

3.16 Gamma-GT 5040.00 54000 30240.00 108000 60480.00 50.40

3.17 LDH 7560.00 54000 45360.00 108000 90720.00 75.60

3.18 Calcium 5040.00 54000 30240.00 108000 60480.00 50.40

3.19 Iron 4296.24 66096 34369.92 99144 51554.88 42.96

3.20 Magnesium 3720.00 36000 22320.00 72000 44640.00 37.20

3.21 Phosphorus 4032.00 50400 24192.00 100800 48384.00 40.32

3.22 Albumin BCG 6726.06 93852 40356.36 187704 80712.72 67.26

3.23 Ionograma completa : Na, K, Cl 10800.00 144000 64800.00 288000 129600.00 108.00

3.24 Albumin BCP 11220.00 153000 67320.00 306000 134640.00 112.20

3.25 Amilaza pancreatica 13320.00 10656 79920.00 21312 159840.00 133.20

3.26 Creatinina enzimatica 6390.00 27000 38340.00 54000 76680.00 63.90

3.27 UIBC 4318.00 850 2159.00 1700 4318.00 43.18

3.28 Lanturi usoare lambda 5576.00 200 2788.00 400 5576.00 55.76

3.29 lanturi usoare kappa 5715.40 205 2857.70 410 5715.40 57.15

3.30 Anti-HAV IgM 1894.00 300 5682.00 600 11364.00 18.94

3.31 Anti-HAV IgG 2020.00 300 6060.00 600 12120.00 20.20

3.32 Anti-HBc IgM 1642.00 300 4926.00 600 9852.00 16.42

3.33 Anti-HBc Total 3284.00 1800 29556.00 3600 59112.00 32.84

3.34 Anti-HBe 1642.00 300 4926.00 600 9852.00 16.42

3.35 HBeAg 1623.00 300 4869.00 600 9738.00 16.23

3.36 Anti-HBs 9096.00 3600 54576.00 7200 109152.00 90.96

3.37 HBsAg Qual 7734.00 3600 46404.00 7200 92808.00 77.34

3.38 Anti-HCV 11904.00 3600 71424.00 7200 142848.00 119.04

3.39 HIV Combo 4629.00 1800 27774.00 3600 55548.00 46.29

3.40 HBsAg Quant 4300.00 300 12900.00 600 25800.00 43.00

3.41 CA 15-3 7740.00 3600 46440.00 7200 92880.00 77.40

3.42 CA 19-9 7740.00 3600 46440.00 7200 92880.00 77.40

3.43 fPSA 11760.00 10800 105840.00 14400 141120.00 117.60

3.44 tPSA 11760.00 10800 105840.00 14400 141120.00 117.60

3.45 FT3 6894.00 7200 55152.00 10800 82728.00 68.94

3.46 FT4 9192.00 10800 82728.00 14400 110304.00 91.92

3.47 TSH 9192.00 10800 82728.00 14400 110304.00 91.92

3.48 Ag HCV 7332.00 100 7332.00 300 21996.00 73.32

3.49 Rubella IgG 1190.00 100 1190.00 300 3570.00 11.90

3.50 Rubella IgM 1372.00 100 1372.00 300 4116.00 13.72

3.51 Toxo IgG 1190.00 100 1190.00 300 3570.00 11.90

3.52 Toxo IgM 1372.00 100 1372.00 300 4116.00 13.72

3.53 CMV IgG 1190.00 100 1190.00 300 3570.00 11.90

3.54 CMV IgM 1372.00 100 1372.00 300 4116.00 13.72

3.55 EBV VCA IgG 2020.00 100 2020.00 300 6060.00 20.20

3.56 EBV VCA IgM 2020.00 100 2020.00 300 6060.00 20.20

3.57 EBV EBNA IgG 2020.00 100 2020.00 300 6060.00 20.20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 149 526.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE PENTRU SANGE SI LICHIDE BIOLOGICE: 2 locatii ( I+II )

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT V: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE PENTRU SANGE SI LICHIDE BIOLOGICE: 2 locatii ( I+II )

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 5.1- 5.14

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 5-(3luni) este =151449.50 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =1514.50 lei

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

5.1 Diluent; BIDON; 9900.00 324 106920.00 360 118800.00 99.00

5.2 Reactiv determinare hemoglobina; BIDON; 6210.00 72 49680.00 108 74520.00 62.10

5.3 Lizant pentru masurare CBC; BIDON; 2682.00 72 21456.00 108 32184.00 26.82

5.4 Colorant fluorescent masurare CBC; CUTIE; 8586.00 72 68688.00 108 103032.00 85.86

5.5 Lizant pentru masurare DIFF; BIDON; 13671.00 72 109368.00 108 164052.00 136.71

5.6 Colorant fluorescent masurare DIFF; CUTIE; 58368.00 108 525312.00 144 700416.00 583.68

5.7 Diluent pentru canal RET ; CUTIE; 4608.00 36 27648.00 72 55296.00 46.08

5.8 Colorant fluorescent masurare RET ; CUTIE;9192.00 36 55152.00 72 110304.00 91.92

5.9 Sange de control nivel patologic scazut; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24

5.10 Sange de control nivel normal ; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24

5.11 Sange de control nivel patologic inalt ; FLACON; 9324.00 180 93240.00 216 111888.00 93.24

5.12 Sange control BF; FLACON; 3802.50 72 30420.00; 108 45630.00 38.03

5.13 Calibrator; FLACON; 500.00 6 1500.00 12 3000.00 5.00

5.14 Detergent; FLACON; 5958.00 180 59580.00 216 71496.00 59.58

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 814 394.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT: Locatia II

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT: Locatia II

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 2.1-2.73

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 2-(3luni) este = 641715.24 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =6417.15 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

2.1 Direct Bilirubin 8366.4 103680 86054.40 120960 100396.80 83.66

2.2 Total Bilirubin 9172.8 103680 94348.80 120960 110073.60 91.73

2.3 Cholesterol 4536 34560 36288.00 51840 54432.00 45.36

2.4 Total Protein 1641.6 34560 13132.80 51840 19699.20 16.42

2.5 Proteine totale urinare 273.6 3600 1368.00 8640 3283.20 2.74

2.6 Glucose 8064 138240 77414.40 172800 96768.00 80.64

2.7 Uric Acid 1584 17280 9504.00 34560 19008.00 15.84

2.8 Urea Nitrogen 5115.6 108000 52920.00 125280 61387.20 51.16

2.9 Creatinine 3654 108000 37800.00 125280 43848.00 36.54

2.10 Triglyceride 2476.8 34560 29721.60 34560 29721.60 24.77

2.11 ASLO 4320 3000 18000.00 8640 51840.00 43.20

2.12 Autom.HDL-Cholesterol 11001.6 25920 99014.40 34560 132019.20 110.02

2.13 LDL - Cholesterol 11001.6 21600 82512.00 34560 132019.20 110.02

2.14 Alkaline Phosphatase 2548.8 38880 22939.20 51840 30585.60 25.49

2.15 ALAT/GPT 7862.4 112320 87609.60 120960 94348.80 78.62

2.16 Amylase 29534.4 112320 329097.60 120960 354412.80 295.34

2.17 ASAT/GOT 7290 103680 77760.00 116640 87480.00 72.90

2.18 Creatine Kinase 7488 17280 44928.00 34560 89856.00 74.88

2.19 Creatinkinase MB 10843.2 12960 97588.80 17280 130118.40 108.43

2.20 Gamma-GT 2915.64 31104 27682.56 39312 34987.68 29.16

2.21 Lactic Dehydrogenase 5659.2 34560 45273.60 51840 67910.40 56.59

2.22 Lipase 4179.6 8640 33436.80 12960 50155.20 41.80

2.23 Factor Reumatoid 1920 3000 18000.00 3960 23760.00 19.20

2.24 Calcium 2044.8 17280 12268.80 34560 24537.60 20.45

2.25 Iron 1987.2 25920 17884.80 34560 23846.40 19.87

2.26 Magnesium 1620 17280 15552.00 21600 19440.00 16.20

2.27 Phosphorus 2304 17280 13824.00 34560 27648.00 23.04

2.28 Albumin 1872 17280 11232.00 34560 22464.00 18.72

2.29 Immunoglobin A 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00

2.30 Immunoglobin G 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00

2.31 Immunoglobin M 5400 8640 43200.00 12960 64800.00 54.00

2.32 C3 Complement 4320 4320 25920.00 8640 51840.00 43.20

2.33 CRP 24906 43200 256176.00 50400 298872.00 249.06

2.34 C4 Complement 4320 4320 25920.00 8640 51840.00 43.20

2.35 Ionograma completa : Na, K, Cl 5520 144000 33120.00 288000 66240.00 55.20

2.36 total-IgE 4302.00 3600 51624.00 3600 51624.00 43.02

2.37 Ferritin 10863.00 3600 43452.00 10800 130356.00 108.63

2.38 Folic acid 2700.00 100 900.00 10800 97200.00 27.00

2.39 Vitamin B12 3000.00 100 1000.00 10800 108000.00 30.00

2.40 FSH 6660.00 100 740.00 10800 79920.00 66.60

2.41 LH 6660.00 100 740.00 10800 79920.00 66.60

2.42 Progesterone 2850.00 600 5700.00 10800 102600.00 28.50

2.43 Prolactin 2400.00 600 4800.00 10800 86400.00 24.00

2.44 Testosterone 2850.00 600 5700.00 10800 102600.00 28.50

2.45 Anti-HBs 2 2400.00 600 4800.00 10800 86400.00 24.00

2.46 HBsAg Confirmatory assay 4500.00 600 9000.00 10800 162000.00 45.00

2.47 Anti-HCV 6792.00 600 13584.00 10800 244512.00 67.92

2.48 HIV combo antigen si anticorpi totali 6930.00 600 13860.00 10800 249480.00 69.30

2.49 HBsAgII 3228.00 600 6456.00 10800 116208.00 32.28

2.50 Myoglobin 4074.00 600 8148.00 10800 146664.00 40.74

2.51 TroponinT HS 13392.00 3600 53568.00 10800 160704.00 133.92

2.52 intact PTH 19017.00 3600 76068.00 10800 228204.00 190.17

2.53 AFP 9504.00 3600 38016.00 10800 114048.00 95.04

2.54 CA 125 II 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92

2.55 CA 15-3 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92

2.56 CA 19-9 10692.00 3600 42768.00 10800 128304.00 106.92

2.57 CEA 12906.00 3600 51624.00 10800 154872.00 129.06

2.58 fPSA 8046.00 3600 32184.00 10800 96552.00 80.46

2.59 tPSA 14940.00 3600 59760.00 10800 179280.00 149.40

2.60 Anti-TPO 17451.00 3600 69804.00 10800 209412.00 174.51

2.61 FT3 5400.00 3600 21600.00 10800 64800.00 54.00

2.62 FT4 6723.00 3600 26892.00 10800 80676.00 67.23

2.63 TSH 5634.00 3600 22536.00 10800 67608.00 56.34

2.64 C-Peptid 5604.00 600 11208.00 10800 201744.00 56.04

2.65 Insulin 12303.00 3600 49212.00 10800 147636.00 123.03

2.66 Procalcitonina 68400.00 3600 273600.00 10800 820800.00 684.00

2.67 Calcitonina 26469.00 3600 105876.00 10800 317628.00 264.69

2.68 IL6 27720.00 3600 110880.00 10800 332640.00 277.20

2.69 Cortisol 6795.00 3600 27180.00 10800 81540.00 67.95

2.70 Anticorpi totali Anti-SARS-CoV-2 S cantitativ 19800.00 3600 79200.00 10800 237600.00 198.00

2.71 Anticorpi totali Anti-SARS-CoV-2 calitativ 2400.00 300 2400.00 10800 86400.00 24.00

2.72 Test de antigen SARS-CoV-2 20268.00 3600 81072.00 10800 243216.00 202.68

2.73 Cancer Antigen 72-4 20115.00 3600 80460.00 10800 241380.00 201.15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 894 774.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU IMUNOLOGIE ELISA compatibili cu echipamentul automat ELISA IASO Lite sau echivalent– Locatia I

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT IV: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU IMUNOLOGIE ELISA compatibili cu echipamentul automat ELISA IASO Lite sau echivalent– Locatia I

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 4.1- 3.57

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 4-(3luni) este =184957.44 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =1849.57 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este KIT X 96 DE TESTE.

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

4.1 TSH ELISA 5713.92 36 178.56 13824 68567.04 57.14

4.2 FT4 ELISA 8179.20 36 255.60 13824 98150.40 81.79

4.3 CA125 ELISA 1392.00 36 522.00 384 5568.00 13.92

4.4 CA 15-3 ELISA 1159.68 36 434.88 384 4638.72 11.60

4.5 CA19-9 ELISA 1159.68 36 434.88 384 4638.72 11.60

4.6 Feritina ELISA 6255.36 36 195.48 6912 37532.16 62.55

4.7 ANTI TPO ELISA 11761.92 36 367.56 6912 70571.52 117.62

4.8 CEA ELISA 751.68 36 281.88 384 3006.72 7.52

MARKERI HEPATICI 0.00

4.9 HCV IgM 4501.44 36 562.68 768 12003.84 45.01

4.10 HDV Ab 3600.00 36 450.00 384 4800.00 36.00

4.11 HDV Ag 3600.00 36 450.00 384 4800.00 36.00

4.12 HDV IgM 3600.00 36 450.00 384 4800.00 36.00

4.13 HEV IgG 3600.00 36 450.00 384 4800.00 36.00

4.14 HEV IgM 3600.00 36 450.00 384 4800.00 36.00

TORCH 0.00

4.15 Toxo IgG 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.16 Toxo IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.17 Rubella IgG 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49.

4.18 Rubella IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.19 CMV IgG 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.20 CMV IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.21 HSV1 IgG 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.22 HSV1 IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.23 HSV2 IgG 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.24 HSV2 IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

MARKERI INFECTIOSI 0.00

4.25 Chlamydia pneumoniae IgG 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.26 Chlamydia pneumoniae IgA 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.27 Chlamydia pneumoniae IgM 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.28 Mycoplasma pn. IgG 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.29 Mycoplasma pn. IgM 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.30 Mycoplasma pn. IgA 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51.

4.31 Leptospira IgM 4199.04 36 524.88 384 5598.72 41.99

4.32 Leptospira IgG 4199.04 36 524.88 384 5598.72 41.99

4.33 EBV VCA IgG ( CANTITATIV) 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.34 Coxakie B Virus IgM 2851.20 36 356.40 384 3801.60 28.51

4.35 Measles Virus IgM 2548.80 36 318.60 192 1699.20 25.49

4.36 Mumps Virus IgM 2548.80 36 318.60 192 1699.20 25.49

4.37 Parvovirus IgM B19 2851.20 36 356.40 192 1900.80 28.51

4.38 West Nile Virus IgG 2851.20 36 356.40 192 1900.80 28.51

4.39 West Nile Virus IgM 2851.20 36 356.40 192 1900.80 28.51

4.40 Adenovirus IgM 2851.20 36 356.40 768 7603.20 28.51

4.41 Influenza Virus A IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.42 Influenza Virus B IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

4.43 Respiratory syncytial virus (RSV) IgM 2548.80 36 318.60 768 6796.80 25.49

BOLI TRANSMISE DE CAPUSE 0.00

4.44 Anti-Borrelia recom. IgG + VlsE 3600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.45 Anti-Borrelia recom. IgM ( CSF) 3600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.46 Anti - C6 1500.48 36 562.68 192 3000.96 15.00

4.47 Anti - TBEV IgG 2400.00 36 450.00 192 2400.00 24.00

4.48 Anti - TBEV IgG and IgG avidity 2400.00 36 450.00 192 2400.00 24.00

4.49 Anti - TBEV IgM 2499.84 36 468.72 192 2499.84 25.00

PARAZITOLOGIE 0.00

4.50 Toxocara canis IgG 3600.00 36 450.00 288 3600.00 36.00

4.51 Echinococcus IgG 3600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.52 Taenia solium IgG 3600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.53 Trichinella spiralis IgG 3,600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

EXAMINARI DIN LCR 0.00

4.54 Anti-Borrelia recom. IgG + VlsE (CSF) 3,600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.55 Anti-Borrelia recom. IgM ( CSF) 3,749.76 36 468.72 192 2499.84 37.50

4.56 Anti- CMV IgG ( CSF) 3,600.00 36 450.00 192 2400.00 36.00

4.57 EBV anti - VCA IgG (CSF) 3,888.00 36 486.00 192 2592.00 38.88

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 511 142.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU ELECTROFOREZA PROTEINELOR si LIPOPROTEINELOR - Locatia I

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT VII: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU ELECTROFOREZA PROTEINELOR si LIPOPROTEINELOR - Locatia I

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 7.1- 7.3

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT7-(3luni) este =10572.60 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =105.73lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

7.1 KIT ELECTROFOREZA-Lipoproteine serice; TEST; 5085.60 36 762.84 2400 50856.00 50.86

7.2 KIT ELECTROFOREZA-Proteine serice; TEST; 3078.00 36 184.68 6000 30780.00 30.78

7.3 KIT ELECTROFOREZA-Proteine urinare; TEST; 2409.00 36 289.08 3000 24090.00 24.09

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 726.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN SUMAR DE URINA, Locatiile I,II si Tasnad

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOTUL 11- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU EXAMEN SUMAR DE URINA, Locatiile I,II si Tasnad

CUPRINDE SUBLOTUL 11.1

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 11-(3luni) este = 10125.00 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =101.25 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

11.1 Teste urina strip - 14 parametri; UM-TEST; 10125.00 43200 97200.00 54000 121500.00 101.25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 121 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE USCATA: 3 locatii ( I + II + Tasnad )

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOTUL 1- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE USCATA: 3 locatii ( I + II + Tasnad ) -

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 1.1-1.41

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 1-(3luni) este = 256091.50 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =2560.92 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

1.1 ALBUMINA 1687.50 9000 13500.00 13500 20250.00 16.88

1.2 FOSFATAZA ALCALINA 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00

1.3 ALANIN -AMINOTRANSFERAZA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00

1.4 AMILAZA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00

1.5 ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00

1.6 BUN / UREA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00

1.7 BILIRUBINA CONJUGATA/ NECONJUGATA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00

1.8 BILIRUBINA TOTALA 8100.00 54000 81000.00 64800 97200.00 81.00

1.9 CALCIU 4050.00 21600 32400.00 32400 48600.00 40.50

1.10 COLESTEROL 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00

1.11 CREATIN KINAZA 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00

1.12 CLOR 5625.00 36000 54000.00 45000 67500.00 56.25

1.13 CREATININA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00

1.14 FIER 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00

1.15 GAMA-GT 4500.00 27000 40500.00 36000 54000.00 45.00

1.16 GLUCOZA 10800.00 75600 113400.00 86400 129600.00 108.00

1.17 POTASIU 7875.00 54000 81000.00 63000 94500.00 78.75

1.18 LACTAT DEHIDROGENAZA 6750.00 36000 54000.00 54000 81000.00 67.50

1.19 MAGNEZIU 4050.00 21600 32400.00 32400 48600.00 40.50

1.20 SODIU 7875.00 54000 81000.00 63000 94500.00 78.75

1.21 TRIGLICERIDE 5400.00 32400 48600.00 43200 64800.00 54.00

1.22 ACID URIC 4050.00 27000 40500.00 32400 48600.00 40.50

1.23 PROTEINE TOTALE 4050.00 27000 40500.00 32400 48600.00 40.50

1.24 COLINESTERAZA 3060.00 10800 18360.00 21600 36720.00 30.60

1.25 CREATIN KINAZA-MB 4590.00 21600 36720.00 32400 55080.00 45.90

1.26 LACTAT 153.00 90 153.00 180 306.00 1.53

1.27 LIPAZA 4590.00 21600 36720.00 32400 55080.00 45.90

1.28 FOSFOR 4590.00 21600 36720.00 32400 55080.00 45.90

1.29 HDL-COLESTEROL direct 9720.00 32400 87480.00 43200 116640.00 97.20

1.30 LITIU 270.00 90 270.00 180 540.00 2.70

1.31 CAPACITATE TOTALA de LEGARE a FIERULUI 190.00 50 190.00 100 380.00 1.90

1.32 PROTEINA C REACTIVA 16416.00 48600 184680.00 51840 196992.00 164.16

1.33 ASLO 16200.00 10800 97200.00 21600 194400.00 162.00

1.34 C3 2700.00 1200 10800.00 1800 16200.00 27.00

1.35 C4 2700.00 1200 10800.00 1800 16200.00 27.00

1.36 dTIBC – metodadirecta 900.00 200 1800.00 300 2700.00 9.00

1.37 Imunoglobulina A 8100.00 7200 64800.00 10800 97200.00 81.00

1.38 Imunoglobulina G 8100.00 7200 64800.00 10800 97200.00 81.00

1.39 Imunoglobulina M 8100.00 7200 64800.00 10800 97200.00 81.00

1.40 Factor Reumatoid 8100.00 3600 32400.00 10800 97200.00 81.00

1.41 Transferina 1800.00 600 3600.00 1200 7200.00 18.00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 012 068.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU DETERMINAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE - Locatia I si II

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT IX: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU DETERMINAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE - Locatia I si II

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 9.1- 9.2

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr. Subs /LOT9-(3luni) este = 48908.52 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =489.09 lei

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

9.1 Test pentru determinarea hemoglobinei glicozilate; um-TEST; 41400.00 14400 331200.00 21600 496800.00 414.00

9.2 Kit control 2 nivele pentru HbA1c; um-ML; 7508.52 288 60068.16 432 90102.24 75.09

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 586 902.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE UMEDA: Locatia Tasnad

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 13- REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE UMEDA: Locatia Tasnad

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 13.1-13.31

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 13-(3luni) este = 57003.30 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =570.30lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

13.1 ALBUMIN 621.6 5040 3729.60 10080 7459.20 6.22

13.2 ALP 1504.8 7920 6019.20 23760 18057.60 15.05

13.3 ALT 1653.12 12096 9918.72 24192 19837.44 16.53

13.4 AMYLASE 2700 5400 10800.00 16200 32400.00 27.00

13.5 AST 1774.08 12096 10644.48 24192 21288.96 17.74

13.6 BILIRUBIN DIRECT 1058.4 10080 6350.40 20160 12700.80 10.58

13.7 BILIRUBIN TOTAL 1170 10800 7020.00 21600 14040.00 11.70

13.8 CALCIUM 478.8 5040 2872.80 10080 5745.60 4.79

13.9 CHOLESTEROL 691.2 6480 4147.20 12960 8294.40 6.91

13.10 CK 1278 5400 7668.00 10800 15336.00 12.78

13.11 CKMB 4752 4752 28512.00 9504 57024.00 47.52

13.12 CREATININE 2160 12960 12960.00 25920 25920.00 21.60

13.13 GAMMA GT 945 5400 5670.00 10800 11340.00 9.45

13.14 GLUCOSE 1285.2 12240 7711.20 24480 15422.40 12.85

13.15 HDL 5400 6480 32400.00 12960 64800.00 54.00

13.16 IRON 855 5400 5130.00 10800 10260.00 8.55

13.17 LDH 1530 5400 9180.00 10800 18360.00 15.30

13.18 MAGNESIUM 598.5 3780 3591.00 7560 7182.00 5.99

13.19 PHOSPHOROUS 411.6 2520 2469.60 5040 4939.20 4.12

13.20 UCSF PROTEIN 600 1800 3600.00 3600 7200.00 6.00

13.21 PROTEIN TOTAL 702 3600 4212.00 7200 8424.00 7.02

13.22 TRIGLICERIDE 2116.8 6480 12700.80 12960 25401.60 21.17

13.23 UREA 1080 12960 6480.00 25920 12960.00 10.80

13.24 URIC ACID 637.2 6480 3823.20 12960 7646.40 6.37

13.25 C3 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00

13.26 C4 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00

13.27 HbA1c 4500 1800 27000.00 3600 54000.00 45.00

13.28 IgA 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00

13.29 IgG 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00

13.30 IgM 1200 1440 7200.00 2880 14400.00 12.00

13.31 CRP 4500 1800 9000.00 10800 54000.00 45.00

13.31 Na, K, Cl, Li 6000 9000 45000.00 14400 72000.00 60.00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 684 039.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I,

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 12: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU BIOCHIMIE SERICA SI URINARA + IMUNOLOGIE IN SISTEM INTEGRAT, locatia I,

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 12.1- 12.46

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 12-(3luni) este =352964.56 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =3529.65 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este TEST.

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

12.1 Proteina din urina si LCR 2056.56 7524 12339.36 15048 24678.72 20.57

12.2 Glycated Haemoglobin 6078.00 300 3039.00 600 6078.00 60.78

12.3 Amylase 9780.00 54000 88020.00 72000 117360.00 97.80

12.4 Lipase 12323.52 28008 73941.12 56016 147882.24 123.24

12.5 Acid Phosphatase 1713.25 103 283.25 623 1713.25 17.13

12.6 Immunoglobin A 10384.32 13428 62305.92 26856 124611.84 103.84

12.7 Immunoglobin G 10801.92 13968 64811.52 27936 129623.04 108.02

12.8 Immunoglobin M 10384.32 13428 62305.92 26856 124611.84 103.84

12.9 Immunoglobin E 9542.70 4140 57256.20 8280 114512.40 95.43

12.10 C3 Complement 3825.09 3600 16452.00 10044 45901.08 38.25

12.11 C4 Complement 3825.09 3600 16452.00 10044 45901.08 38.25

12.12 ASLO 13451.52 8928 80709.12 17856 161418.24 134.52

12.13 B2-Microglobulin 4784.56 79 2392.28 158 4784.56 47.85

12.14 Colinesteraza 13054.14 15048 52216.56 45144 156649.68 130.54

12.15 RF 8744.04 8172 52464.24 16344 104928.48 87.44

12.16 CRP 16200.00 64800 145800.00 86400 194400.00 162.00

12.17 Alfa 1 Antitripsina 2376.00 66 1188.00 132 2376.00 23.76

12.18 Alfa 1 Glicoproteina 2550.00 85 1275.00 170 2550.00 25.50

12.19 Acid lactic 87.75 103 231.75 393 884.25 0.88

12.20 Microalbumina 1625.00 250 812.50 500 1625.00 16.25

12.21 Transferina 5513.10 4716 22165.20 14076 66157.20 55.13

12.22 Litiu 3298.00 97 1649.00 194 3298.00 32.98

12.23 Ceruloplasmina 2124 88 1056 177 2124.00 21.24

12.24 Ferritin 29527.68 8064 177166.08 16128 354332.16 295.28

12.25 Folat 6591.00 1800 39546.00 3600 79092.00 65.91

12.26 Vitamin B12 1668.00 300 5004.00 600 10008.00 16.68

12.27 FSH 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.28 LH 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.29 Estradiol (eE2) 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.30 Progesterone 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.31 Prolactin 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.32 Testosterone 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.33 B-HCG 6984.00 3600 41904.00 7200 83808.00 69.84

12.34 AFP 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10

12.35 CA 125 II 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10

12.36 CEA 11610.00 7200 92880.00 10800 139320.00 116.10

12.37 Anti-TPO 19476.00 10800 175284.00 14400 233712.00 194.76

12.38 T4 2571.00 1800 15426.00 3600 30852.00 25.71

12.39 Insulin 1650.00 100 1650.00 200 3300.00 16.50

12.40 Cortisol 7200.00 3600 43200.00 7200 86400.00 72.00

12.41 HE4 4250.00 50 2125.00 100 4250.00 42.50

12.42 Anti TG 9990.00 3600 59940.00 7200 119880.00 99.90

12.43 Total T3 3600.00 1800 21600.00 3600 43200.00 36.00

12.44 Vit D 7800.00 300 7800.00 600 15600.00 78.00

12.45 B12 activ 6,000.00 300 6000.00 600 12000.00 60.00

12.46 PIVKA 14,400.00 300 14400.00 600 28800.00 144.00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 610 111.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE, 3 locatii : Locatia I, II si Tasnad

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT VI: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU HEMATOLOGIE, 3 locatii : Locatia I, II si Tasnad

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 6.1- 6.7

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT 6-(3luni) este =234880.00 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =2348.80 lei

Unitatea de masura pentru fiecare sublot este CUTIE

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM; Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

6.1 Sol salina tip diluent; CUTIE; 162000.00 36 48600.00 1200 1620000.00 1620.00

6.2 Reactiv masurare HGB; CUTIE; 3520.00 2 3520.00 360 633600.00 35.20

6.3 Reactiv numarare si diferentiere WBC; CUTIE; 2880.00 2 2880.00 180 259200.00 28.80

6.4 Reactiv reticulocite; CUTIE; 24960.00 36 74880.00 120 249600.00 249.60

6.5 calibrator'; CUTIE; 4560.00 36 27360.00 60 45600.00 45.60

6.6 Control ; CUTIE; 30720.00 36 92160.00 120 307200.00 307.20

6.7 Reactiv/solutie autocuratare; CUTIE; 6240.00 36 37440.00 60 62400.00 62.40

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 177 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU PENTRU DETERMINARI DE COAGULARE, 3 locatii: Locatia I, II si Tasnad

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

SJUSM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT VIII: REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU PENTRU DETERMINARI DE COAGULARE, 3 locatii: Locatia I, II si Tasnad

CUPRINDE SUBLOTURILE DE LA 8.1- 8.14

CANT EST.MAX A CELUI MAI MARE CTR SUB= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini;

Valoarea maxima a celui mai mare ctr Subs /LOT8-(3luni) este =163820.00 lei fara TVA

Cantitatile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Valorile estimate minime si maxime/36 luni sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini

Garantia de p-articipare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract =1638.20 lei

Nr. Crt. sublot; Denumire si metoda; UM Valoare maxima/3 luni; Cant. Teste minima/ 36 luni; Valoare minima/ 36 luni Cant. teste maxima/ 36 luni; Valoare maxima/ 36 luni; Valoarea garantiei de participare.

8.1 Timp Protrombina (PT)-CUTIE; 13908.00 108 125172.00 144 166896 139.08

8.2 Timp tromboplastina partial activata (APTT), cu activator polifenol; CUTIE; 11124.00 108 100116.00 144 133488.00 111.24

8.3 Fibrinogen; CUTIE; 21192.00 108 190728.00 144 254304.00 211.92

8.4 Plasma control nivel normal si patologic pt PT, APTT, Fibrinogen; CUTIE; 17856.00 108 160704.00 144 214272.00 178.56

8.5 Plasma calibrare universala; CUTIE; 389.00 9 3501.00 12 4668.00 3.89

8.6 Diluent Owren Koller - pt determinare Fibrinogen; CUTIE; 1320.00 108 11880.00 144 15840.00 13.20

8.7 Ca Cl 2 0.025 M - Reactiv necesar pt determinarea APTT; CUTIE; 945.00 72 7560.00 108 11340.00 9.45

8.8 Solutie spalare ace (dupa Fibrinogen); CUTIE; 5292.00 108 47628.00 144 63504.00 52.92

8.9 Solutie spalare tubulatura; CUTIE; 8172.00 108 73548.00 144 98064.00 81.72

8.10 Cuvete reactie 1; CUTIE; 66366.00 72 530928.00 108 796392.00 663.66

8.11 Cuvete reactie 2; CUTIE; 14598.00 72 116784.00 108 175176.00 145.98

8.12 Agitator magnetic PT; CUTIE; 1116.00 72 6696.00 144 13392.00 11.16

8.13 Hartie termica buletin analiza; ROLA; 864.00 36 5184.00 72 10368.00 8.64

8.14 Solutie pentru sistemul de racire al reactivilor; L; 678.00 12 2712.00 36 8136.00 6.78

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 965 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

- Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

- Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Legat de conflictul de interese nominalizam persoanele care aproba/semneaza/ documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

Marc Ioan-Adrian –Manager interimar

Ec. Moisa Monica Nicoleta-Director Financiar-Contabil interimar

Aracs Szigeti Anna Maria- Membru comitetul director

Director Medical- Paula Mare Lacramioara - membru comitetul director,

Director ingrijiri – As. Tarba Raluca Mariana - membru comitetul director,

Cadar Marinela Lacramioara – Sef Serviciu Achizitii Publice Interimar

Sabo Coman Ioana Gabriela - Economist Serviciu Achizitii Publice- Presedinte fara drept de vot

Dr Pop Roxana - Medic primar medicina de laborator- membru comisie

Manta Diana - Chimist principal laborator-membru comisie

Stanciu Corina – Chimist Specialist laborator- membru comisie

Paku Eniko- Biolog specialist laborator- membru rezerva

Tala Ioana- Biolog principal laborator- membru rezerva

Ziman Ramona - Economist Achizitii Publice- membru rezerva

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate alaturi de documentele de calificare pana la data limita de depunere a ofertei.

Aceste documente sunt:

- Declaratie conform Art. 59 si 60 din Legea 98/2016.- FORMULAR NR. 3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii-Se solicita Dovada implemantarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO 9001, ISO 13485 sau echivalent. ISO-urile vor fi prezentate astfel cum s-a solicitat in Anexa 1 la caietul de sarcini- Specificatii tehnice aferente fiecarui lot in parte.-Produsele ofertate sa prezinte marca CE

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractare1. In cazul asocierii de operatori economici, se va prezenta informatia prin completarea in formularul DUAE, din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.53 din Legea nr.98/2016, conform situatiei acestora. 2. Daca este cazul, ofertantul va preciza in oferta partea/partile de contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (conf. art.55 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, subcontractanti trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social, si al relatiilor de munca. 3. In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti, privind indeplinirea criteriilor referitoare la situația economica și financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert conform art.182 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare invocate. Odata cu angajamentul ferm se depun obligatoriu si documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea tertului. Persoana ce asigura sustinerea economica și financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.60 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE. Documentele justificative(certificate emise de organisme de certificare acreditate SAU ALTE PROBE/DOVEZI care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate alaturi de oferta tehnica.

1. Modalitatea de indeplinire In cazul asocierii :Ofertantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.- Membrul/ii asocierii (după caz) va/vor completa in formularul DUAE informatiile aferente situatiei lui/lor. Impreuna cu DUAE se va prezenta Acordul de asociere, semnat si stampilat de fiecare asociat in parte, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, nefiind impusa legalizarea acestuia in acest sens. 2. Modalitatea de indeplinire in cazul subcontractarii:Se va prezenta DUAE, de catre subcontractanti, daca este cazul, completat semnat in mod corespunzator de catre subcontractanti. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se vor prezenta documente relevante din partea operatorului economic referitoare la subcontractantii propusi, cu privire la partea/partile din contract care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv (art.174 din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). Documentele justificative ale subcontractantilor propusi vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.3. Modalitatea de indeplinire in cazul in care op ec are nevoie de tert sustinator:Se va prezenta DUAE, de catre tertul sustinator, daca este cazul, completat semnat in mod corespunzator de catre tert.Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm de sustinere al tertului sustinator si documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea tertului . Ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele solicitate, in legatura cu Angajamentul ferm de sustinere vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, insa angajamentul ferm se depune pana la data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/03/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/03/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/02/2022