Palvelut - 79022-2019

19/02/2019    S35    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut

2019/S 035-079022

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pirkanmaan Voimia Oy
2938704-2
Särkijärvenkatu 1
Tampere
33840
Suomi
Yhteyshenkilö: Krista Sillman / Tuomi Logistiikka Oy
Puhelin: +358 444863861
Sähköpostiosoite: krista.sillman@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=223145&tpk=61bddbd9-3f3f-4274-af98-9f46139752c8
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Pirkanmaan Voimia Oy
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Pirkanmaan Voimia Oy

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lielahtikeskuksen, Turvesuonkatu 15 ja Sarviksen Tampereen kaupungin toimitilojen puhtauspalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90900000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteina ovat Tampereen kaupungin toimitilojen puhtauspalvelut Lielahtikeskuksessa, Turvesuonkatu 15:ssä sekä Sarviksen kiinteistössä.

Kohde-esittely:

Tilaaja järjestää yhden (1) esittelyn kohteisiin 5.3.2019 klo 9:00 alkaen Lielahtikeskuksesta ja jatkuen klo 13:00 Sarvikselta. Lielahtikeskuksessa kokoontuminen 2. krs aulaan ja Sarviksella pääovelle. Turvesuonkatu 15 tarjotaan tarjouspyyntömateriaalin perusteella. Kohteen esittelee asiakkaan edustajan kanssa suunnittelija Anne Rikala (Pirkanmaan Voimia Oy), puh. +358 504058098. Tilaaja edellyttää tarjouksen hyväksyntään kohde-esittelyihin osallistumista. Kohde-esittelyt täydentävät tarjousmateriaalia, mm. pintamateriaalit ja tilojen rakenteet ovat nähtävillä esittelyissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90600000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puhtauspalveluiden kohteet:

– Lielahtikeskus (Tampereen kaupungin toimitilat), Antti Possin kuja 1, 33400 Tampere

– Turvesuonkatu 15 (Tampereen kaupungin toimitilat), Turvesuonkatu 15 33400 Tampere

– Sarvis (Kanta-Sarvis 1–2, Tampereen kaupungin toimitilat), Hatanpäänkatu 3 33900 Tampere.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kahden (2) vuoden optiokausi. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkumiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/03/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/03/2019
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
PL 118
Helsinki
00131
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/02/2019