Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 79969-2017

03/03/2017    S44

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 044-079969

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 894 850 192.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIX. kerület, 169171/1. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Létesítendő utánpótlás-nevelési centrum alapadatai.

Az épület alapadatai.

Beépített terület: 3 382,68 m².

Beépített szintterület: 5 007,16 m².

Építmény magassága: 8,12 m.

Az épület alapfunkciója:

Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.

A külső területek alapadatai.

Telek területe (169171/1. hrsz.) 165 477 m².

Játéktér területe:

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 2 = 14 280 m²),

— 3 darab szabvány méretű élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m2 x 3 = 21 420 m²),

— 1 darab világítással rendelkező műfüves edzőpálya (70 m x 50 m = 3 500 m²),

— Élőfüves labdarúgópálya összesen: 35 700 m²,

— Műfüves labdarúgópálya összesen: 17 780 m².

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Zöldterület: 126224,95 m².

Tervezett parkolók száma: 107 db gk. parkoló.

5 db busz parkoló.

45 db kerékpár tároló.

Temesvári utcai új csomópont, illetve az építési telekig bekötőút kiépítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 219-398502
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos '95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Rákosfalva park 3/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 894 850 192.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. ajánlat:

— Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. 12073601-2-13,

— Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Kft. 1144 Budapest, Rákosfalva park 3/C. 13103419-2-42.

2. ajánlat:

— Cronus Tomegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 1105 Budapest, Gergely u. 8. 11062024-2-42,

— Class Faktor Üzemeltető-építő Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 10838411-2-51.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2017