Építési beruházás - 81034-2022

15/02/2022    S32

Magyarország-Budapest: Lakóházak építése

2022/S 032-081034

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19022235243
Postai cím: Szarvas Gábor Út 58-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mánik Attila
E-mail: manik.attila@maltai.hu
Telefon: +36 706697585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.maltai.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Nemzeti azonosító szám: 19662927143
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 64
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Eszter Gabriella
E-mail: bajnoczi.eszter@segelyszervezet.hu
Telefon: +36 704749662
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://segelyszervezet.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18196913142
Postai cím: Hungária Körút 200
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Kriszta
E-mail: dr.k.kriszta@gmail.com
Telefon: +36 706577388
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://jobbadni.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Katolikus Karitász-Caritas Hungarica
Nemzeti azonosító szám: 19661029243
Postai cím: Bartók Béla Út 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Joubert Lászlóné
E-mail: joubert.krisztina@caritas.org.hu
Telefon: +36 305536210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://karitasz.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Nemzeti azonosító szám: 18264825143
Postai cím: Budafoki út 34/b I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szanyi Gergely
E-mail: szanyi.gergely@baptistasegely.hu
Telefon: +36 205745023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.baptistasegely.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602452021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602452021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közhasznú és karitatív tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

[MALTA_DBR] Lakóépületek építése és felújítása

Hivatkozási szám: EKR001602452021
II.1.2)Fő CPV-kód
45211300 Lakóházak építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Könnyűszerkezetes lakóépületek építése és eltérő állagú lakóépületek felújítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és partnerei részére dinamikus beszerzési rendszer keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45211000 Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése
45211100 Házépítési munka
45211300 Lakóházak építése
45220000 Mérnöki és építési munkák
45223000 Szerkezetek építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232000 Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45261000 Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45430000 Padló- és falburkolás
45440000 Festés és üvegezés
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
45453000 Nagyjavítás és felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén, a „Felzárkózó települések" programba bevont, települések, az ország négy régiójában, tervezetten az ország 300 hátrányos települését érintően, a Műszaki Leírás szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén, a „Felzárkózó települések" programba bevont, települések, az ország négy régiójában, az alábbi megyékben: Baranya, Békés, BAZ, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Zala, tervezetten az ország 300 hátrányos települését érintően, a Műszaki Leírásban megadott információk szerint

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Könnyűszerkezetes lakóépületek építése és eltérő állagú lakóépületek felújítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és partnerei részére dinamikus beszerzési rendszer keretében”

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen ismerteti azokat az építési beruházás kategóriákat és jellemzőiket, amelyekre a „Felzárkózó települések" modellprogram megvalósítása érdekében dinamikus beszerzési rendszert (továbbiakban DBR) kíván létrehozni. A „Felzárkózó települések" modellprogram megvalósítási céljaival összhangban a „Lakhatás” tevékenyég kapcsán a DBR keretében megvalósuló beruházások célja valamennyi kategóriában azonosan az életkörülményeinek javítása településszintű, komplex lakhatási beavatkozásokkal, a lakhatási körülmények javítása, épületek karbantartása, felújítása, biztonságos lakókörnyezet kialakítása.

A tárgyi DBR építési beruházás kategóriák és mennyiségek, azzal, hogy hogy a kategóriák részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza:

1. Új ház építése: kb. bruttó 80 m2 alapterületű, tervezetten 8 helyiségből álló, földszintes, alápincézetlen, beépítetlen tetőterű, nyeregtetővel fedett, egytraktusú, tornácos családi ház építése. Az épület külső befoglaló méretei tervezetten kb. 14,60 x 6,35 m az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott „építészeti terv” alapján. Az épület könnyűszerkezetes, acélvázas kialakítású, tipizált, moduláris elemekből készül. Tervezett mennyiség kb. 400 db új ház megépítése.

2. Felújítás: A felújításokra az ajánlatkérő tulajdonában lévő, kb. bruttó 60-80 nm alapterületű eltérő állapotú épületeken kerül sor, amelyek bérlakásként kerülnek hasznosításra. Minden épület felmérése, műszaki felülvizsgálata alapján részletes költségvetés készül az elvégzendő munkákra, amely a DBR ajánlattételi szakaszában kerül rendelkezésre bocsátásra. Minden felújított épületnek biztosítania kell a biztonságos és egészséges lakhatási körülményeket. Az épületek felújítása során biztosítani szükséges:

- Tartószerkezetileg megfelelő falak, födémek, tartószerkezetek

- Vízzáró tetőfedés és csapadékvízelvezető rendszer

- Bevilágítást, szellőzést, bejutást, biztonságot biztosító nyílászárók

- Padlóburkolatok és szükség szerint falburkolatok

- Tisztasági festéssel/meszeléssel fertőtlenített falak

- Biztonságos elektromos hálózat

- Tisztálkodási és a használati igényeket biztosító víz és csatornahálózat a megfelelő szennyvíz elhelyezési és/vagy kezelési rendszerrel

- Épület fűtését biztosító helyiségenként egyedi és/vagy központi fűtési rendszert

Minimális építészeti szint: min. 1 szoba (~16 m2), önálló szellőzést és bevilágítást biztosító nyílászáróval, főzőhelyiségek, fürdőhelyiség, WC. A felújítások során kiépülő rendszerek: elektromosság, víz-, csatorna hálózat, fűtés, kémény, burkolat, nyílászáró, konyhai berendezés. Tervezett mennyiség kb. 1600 db ház felújítási munkáinak elvégzése.

Tervezési feladatot Ajánlattevőknek egyik kategóriában sem kell ellátnia, az építészeti tervek „adaptálására”, „jövőbeli módosítására” vonatkozó követelmények kizárólag Ajánlatkérő vonatkozásában állnak fenn.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás jelen részvételi szakaszában rendelkezésére álló - véglegesnek még nem tekinthető - „építészeti terveket” és munkaközi terveket az 1. termékkategória részletesebb bemutatása érdekében a részvételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátja, azzal a kitétellel, hogy az eljárás jelen szakaszában bemutatott „építészeti terv” tájékoztató jellegű, amelytől Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában eltérhet. Ezen eltérést okozhatja különösen, de nem kizárólagosan az a körülmény, hogy az „építészeti tervek” (egyszerű bejelentési terv, kiviteli tervdokumentáció) helyszínenkénti adaptálásra szorulnak, továbbá a kivitelezések közbeni tapasztalatok okán jövőbeli módosításra is szorulhatnak. Megvalósítandó típustervnek minden eseten a DBR adott ajánlattételi szakaszában rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció tekintendő!

A DBR jelen részvételi szakaszában az egyes építési beruházás kategóriákként meghatározott becsült mennyiség tájékoztató jelleggel, a „Felzárkózó települések” hosszú távú modellprogramjának megvalósítási terve alapján került meghatározásra, amelytől Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR időtartama alatt a konkrét beszerzési igényeihez igazodóan eltérhet.

Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírásokat, konkrét típusterveket, kiviteli-, illetve bejelentési terveket, részletes költségvetéseket és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Ajánlattevők számára, a DBR ajánlattételi szakaszában, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő a DBR részvételi szakaszában a részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosítja, mivel Ajánlatkérő a „Felzárkózó települések" modellprogram építési beruházásainak megvalósítására egy DBR-t kíván létrehozni, az építési beruházási kategóriák pedig a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján nem azonosíthatóak a részajánlat-tételi lehetőségek meghatározásának módjával, mivel azok a tervezett beszerzések jellegének egyértelmű meghatározására és nem pedig a részek elhatárolására szolgálnak. Emellett azonban Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - a részajánlat-tétel lehetőségek határozzon meg az ajánlattételi felhívásban. Az ajánlattételi szakaszokban az egyes részek meghatározásának szempontjai: a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag szakaszolható-e, vagy sem, annak egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak-e, vagy sem, tartalmaznak-e olyan részfeladatot, amely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, vagy sem, továbbá a beruházás munkaszervezése, ill. a tevékenység részekre bontása egy nyertes ajánlattevő esetében hatékonyabban, gazdaságilag észszerűbben megoldható-e, vagy sem.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (min 0., max 3 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat, pontos azonosító nem ismert, Ajánlatkérő a pályázat benyújtását tervezi

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az eljárás részvételi szakaszában felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására, mivel Ajánlatkérő megítélése szerint az az eljárás, azaz a DBR megfelelő létrehozásához és az ajánlatételi szakaszok megfelelő lefolytatásához szükséges.

Ajánlatkérő a Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat terhére pályázatot kíván benyújtani, amelynek keretében a megvalósítani kívánt „Felzárkózó települések" modellprogram projektzárás tervezett időpontja: 2026. június 30, a modellprogram projektzárás meghosszabbításlehetőségét AK fenntartja. Ezen kitétel alatt Ajánlatkérő a projekt és nem a DBR időtartamának meghosszabbítását érti.

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy a „Felzárkózó települések" modellprogram keretén túl egyéb támogatási forrásól, illetve saját forrásból is beruházásokat valósítson meg a tárgyi DBR keretében, ezt a konkrét beszerzési igények ajánlattételi felhívásában adja meg.

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont.

Az értékelés módszerei:

Az 1. értékelési szempont: Pontozás. A 2-3. értékelési szempont: Egyenes arányosítás. A 4. értékelési szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy RJ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az RJ a jelentkezésében csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában RJ ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az RJ-ket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A DBR 1. és 2. építési beruházási kategória vonatkozásában:

A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az RJ-nek a részvételi jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a RJ, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1: A RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (1) bek és 21. § (2) bek a) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott RJ az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a RF feladását megelőző 5 évben (60 hónap)* teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése RJ, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, amelyek tartalmazzák minimum:

# a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal),

# a teljesítés helye,

# a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

# az építési beruházás tárgya és mennyisége (bruttó nm alapterület megadásával is, oly módon, hogy abból az alkalmassági előírásoknak való megfelelés megállapítható legyen),

# továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Befejezett a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

* A RJ során a referencia vizsgált időtartamára a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.

AK felhívja a figyelmet a Kr 24. § (1) bekre. Az előírt alkalmassági követelménynek RJ-k a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen, illetve bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

Amennyiben a RJ a ref.-t közös RJ-ként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, hogy az RJ a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; AK csak a ref. munka RJ által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.

M/2) a): A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján RJ csatolja annak a szakembernek (szervezetnek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek - a bemutatását, megnevezésének, adott esetben végzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) RJ-nek nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll a RJ benyújtásának időpontjában;

b) a releváns jogosultsággal még nem rendelkező szakember tekintetében a szakember végzettségét igazoló okirat másolata.

b) A nyilatkozathoz csatolni kell:

1. Mo-n letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben a szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és az alkalmassági minimumkövetelmény szerintiszakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2.A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (RJ szakembere vagy AV szervezet szakembere vagy a szakember maga AV) megállapítható legyen,

- a szakember nyilatkozata arról, hogy a RJ nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az RJ-ben szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

- Amennyiben a megnevezett szakember a RJ benyújtásának időpontjában már rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal, úgy elegendő a szakmai önéletrajzban az alkalmassági követelmény igazolásához a kamarai nyilvántartási szám, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontja feltüntetése.

- Amennyiben a megnevezett szakember a RJ benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzában a minimumkövetelménnyel összhangban a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat év-hó bontásban történő bemutatását szükséges szerepeltetni.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében RJ csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

M/2) b): A 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(2)bekb)pontja alapján RJ csatolja annak a szakembernek (szervezetnek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősnek-a bemutatását,megnevezésének,adott esetben végzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetésével,akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) RJ-nek nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről,amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve),továbbá a szakember munkáltatóját (RJ benyújtásának időpontjában),vagy azt a személyt,akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll a RJ benyújtásának időpontjában;

b) a szakember végzettségét igazoló okirat másolata.

c) A szakember aláírt szakmai önéletrajzát,amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

-a szakember neve,

-munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelöléseannak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja(RJ szakembere vagy AV szervezet szakembere vagy a szakember maga AV) megállapítható legyen,

-a szakember nyilatkozata arról,hogy RJ nyertessége esetén rendelkezésre áll,közreműködik a teljesítésben,a RJ-ben szereplő pozícióban,és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában,amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

-a szakmai tapasztalat bemutatása az önéletrajzában: a minimumkövetelménnyel összhangban a szakmai tapasztalat év-hó bontásban történő bemutatását szükséges szerepeltetni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok kiegészítése TED karakterkorlát miatt:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

A DBR 1. és 2. építési beruházási kategória vonatkozásában:

M/1: Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától* visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

# legalább 1 db épület kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, amely legalább bruttó 45 m2 alapterületi adatokkal rendelkezik, és amely tartószerkezet építési és/vagy felújítási munkákat is magában foglalt;

ÉS/VAGY

# legalább 1 db épület kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, amely legalább bruttó 45 m2 alapterületi adatokkal rendelkezik, és amely épületvillamossági és/vagy épületgépészeti felújítást és/vagy építést, és/vagy fűtés korszerűsítést is magában foglalt;

ÉS/VAGY

# legalább 1 db épület kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, amely legalább bruttó 45 m2 alapterületi adatokkal rendelkezik, és amely nyílászáró cserét és befejező munkákat (festés és/vagy, burkolás és/vagy, felületképzés) is magában foglalt

*A részvételi jelentkezések során a referencia vizsgált időtartamára tehát a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.

M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) VI. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

b) min . 1 fő, középfokú végzettségű villanyszerelő (OKJ-szám: 34 522 04) , vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, és a szakképesítés megszerzése óta min. 24 hónap villanyszerelői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A részletes fizetési szerződéses feltételek és az alkalmazásra kerülő szerződést biztosító mellékkötelezettségek a DBR ajánlattételi szakaszában kerülnek meghatározásra a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján, a konkrét beszerzési igényhez igazodóan. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget az alábbi szerződést megerősítő biztosítékok alkalmazására a konkrét beszerzési igényhez igazodóan:

- késedelmi kötbér (A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás max 1%-a kötbér naptári naponta. 20 naptári napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja.)

- meghiúsulási kötbér (a nettó szerződéses ellenérték max 15%-a)

- jóteljesítési biztosíték (a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) max 5 %-a)

Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint. A jótállás az egyedi szerződések szerint.

Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt - észszerű határidő tűzésével - felhívja a szerződésszerű teljesítésre. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók, kivéve a bírálati szempontokra tett vállalás nem teljesítésének esetei, amelyekre Ajánlatkérő a szerződésben eltérő mértékű kötbéreket határoz meg.

Igényelhető előleg: legfeljebb 30%, biztosíték a 256/2021. (V. 18.) Kr. szerint. AT előleg és részszámla benyújtására az ajánlattételi szakaszban előírtak szerint jogosult.

Tartalékkeret: az ajánlattételi szakaszban előírtakban kerül meghatározásra, hogy AK alkalmazza-e, vagy sem, ill. milyen mértékben.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.

A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1),(3)-(6),(8) bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/ A. § az irányadók. Von.főbb jogszab.: 2015. évi CXLIII. tv., ., 413/2021. (VII.13.) Kr. 256/2021. (V. 18.) Kr. 2013. évi V. tv. 2017. évi CL. törvény

A részletes feltételek az ajánlattételi szakaszban, az adott konkrét beszerzési igényhez igazodóan kerülnek meghatározásra a Kbt. 107. § (2) bek alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/03/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A VI.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári napként értelmezendő.

2. Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan. AK jogosult a hazai és uniós pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a Részvételre Jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. AK a DBR ajánlattételi szakaszában, annak konkrét tárgyának ismeretében a további részajánlat-tételi lehetőség biztosítását fenntartja.

3. AK az M/1, M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. A RJ benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

6. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

# EEKD

# Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

# Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

# Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

# Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

# Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek.

# Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.

# Nyilatkozat üzleti titokról

# Nyilatkozat fordításról

# Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

# Aláírási címpéldány, aláírás minta

# Közös ajánlattételről szóló megállapodás

# Meghatalmazás

# Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata

7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem is teszi lehetővé..

8. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány kiválasztása a KD-ban részletezettek szerint.

9. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

10. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.

11. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

13. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

14. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).

15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

17. Helyszíni bejárás lehetőségét AK az ajánlattételi felhívásokban leírtak szerint biztosíthatja.

18. Felelősségbiztosítás: A DBR ajánlattételi szakaszában nyertes ajánlattevőként szerződő fél a köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást (allrisk kivitelezői építés-szerelési felelősségbiztosítás vagy ezzel egyenértékű biztosítás) kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni az ajánlattételi felhívásban meghatározott - az elnyert munka ellenértékéhez igazodó - kártérítési mértékben.

19. A Kbt. 29. (1) bekezdése alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány saját maga, valamint a felhívás I.1) pontjában megjelölt meghatalmazó Ajánlatkérők nevében lefolytatja a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát a DBR létrehozása érdekében, a DBR keretében pedig lefolytatja az ajánlattételi szakaszokat oly módon, hogy az ajánlattételi szakaszok Kbt. 29. § (1) bekezdése meghatalmazott Ajánlatkérője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány, az ajánlattételi szakasz eredményeként létrejövő szerződés aláírója és felelőse azonban az adott ajánlattételi szakasz lebonyolítására meghatalmazás adó Meghatalmazó szervezetet.

20. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszában, illetve a részvételi jelentkezések bírálata során felhívja a részvételre jelentkezőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.

21. Az M/2 a) pont szerinti pozícióra bemutatott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/03/16 16:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2022