TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Bunuri - 81287-2017

03/03/2017    S44    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Ramnicu Valcea: Pansamente

2017/S 044-081287

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Str. Principala, jud. Valcea
Punct(e) de contact: Serviciu Aprovizionare- Transport si Achizitii Publice int. 318
În atenția: Dan Voicu
240277 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 250743701/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 250746989

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Pansamente; Proteze ortopedice; Accesorii ortopedice - acord-cadru.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Franco depoziti- Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 5

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 28 353 920 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Cantitatile minime si maxime ce vor putea face obiectul unui singur contract subsecvent /an)respectiv :1 contract subsecvent pentru 2017-2018 si 1 contract subsecvent pentru 2018-2019 dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru vor reprezenta 1/2 din cantitatile minime si maxime pentru fiecare lot in parte conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, este cea prevazuta in Anexa B. Cantitatile minime si maxime aferente contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.41 alin 1 lit.a si art.42 alin(1-7)din HG 395/2016 pentru fiecare lot in parte respectiv la valoarea celuimai mare contract subsecvent si se regaseste in anexa B.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-Cadru -Achizitie ,,Proteze ortopedice",,Pansamente ”,,Accesorii ortopedice”.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110, 33141700, 33183200

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini, si/sau specificatii in Anexa B la prezenta fisa de date a achizitiei din SEAP Val.min.334,532.00 lei si val. max.=28,353,920.00 lei.
Valoarea estimată fără TVA: 28 353 920 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD CIMENTATA (CU TIJA FEMURALA CU OFF-SET)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD CIMENTATA (CU TIJA FEMURALA CU OFF-SET).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-300/Can.min-max C.sub.1-150/Val.min-max C.sub.1400-420000.
Valoarea estimată fără TVA: 840 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4200.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: PROPROTEZA TOTALA DE ?OLD CIMENTATA (HIBRID INVERSAT, CAP DE CERAMICA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD CIMENTATA (HIBRID INVERSAT, CAP DE CERAMICA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.1500-89970.
Valoarea estimată fără TVA: 179 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 900.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA FEMURALA ANATOMICA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA FEMURALA ANATOMICA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-80/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.2250-180000.
Valoarea estimată fără TVA: 360 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1800.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU CUPA UNIVERSALA (CUPLU CERAMICA INCASANTA /POLIETILENA CROSSLINKATA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU CUPA UNIVERSALA (CUPLU CERAMICA INCASANTA /POLIETILENA CROSSLINKATA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.3495-349450.
Valoarea estimată fără TVA: 698 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3495.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (PRESS-FIT – TIJA CU ACOPERIRE TITAN POROS, CUPA RIGIDA ?I CUPLU CERAMIC-POLIETILENA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (PRESS-FIT – TIJA CU ACOPERIRE TITAN POROS, CUPA RIGIDA ?I CUPLU CERAMIC-POLIETILENA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.2450-147000.
Valoarea estimată fără TVA: 294 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1470.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU CUPA UNIVERSALA (CUPLU COBALT-CROM /POLIETILENA CROSSLINKATA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU CUPA UNIVERSALA (CUPLU COBALT-CROM /POLIETILENA CROSSLINKATA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.3050-305000.
Valoarea estimată fără TVA: 610 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3050.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA MORFOMETRICA ?I CUPA NECIMENTATA CU INSERT RETENTIV)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA MORFOMETRICA ?I CUPA NECIMENTATA CU INSERT RETENTIV).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-80/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.3750-300000.
Valoarea estimată fără TVA: 600 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3000.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA MORFOMETRICA – CUPLU METAL /POLIETILENA)
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (CU TIJA MORFOMETRICA – CUPLU METAL /POLIETILENA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.2600-156000.
Valoarea estimată fără TVA: 312 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1560.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (TIP RESURFATARE METAL – METAL )
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD NECIMENTATA (TIP RESURFATARE METAL – METAL ).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-10/Can.min-max C.sub.1-5/Val.min-max C.sub.6405-64050.
Valoarea estimată fără TVA: 128 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 640.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: PROTEZA BIPOLARA DE SOLD CIMENTATA(CU TIJA FEMURALA CU OFF-SET)
1)Descriere succintă
PROTEZA BIPOLARA DE SOLD CIMENTATA(CU TIJA FEMURALA CU OFF-SET).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.1500-150000.
Valoarea estimată fără TVA: 300 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1500.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: (PROTEZA BIPOLARA DE ?OLD CIMENTATA)
1)Descriere succintă
(PROTEZA BIPOLARA DE ?OLD CIMENTATA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.1105-110500.
Valoarea estimată fără TVA: 221 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1105.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: MONOBLOC, BIFENESTRATA
1)Descriere succintă
MONOBLOC, BIFENESTRATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100/Val.min-max C.sub.119-23700.
Valoarea estimată fără TVA: 47 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 237.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: MONOBLOC, BIFENESTRATA, TITAN
1)Descriere succintă
MONOBLOC, BIFENESTRATA, TITAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-300/Can.min-max C.sub.1-150/Val.min-max C.sub.400-120000.
Valoarea estimată fără TVA: 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1200.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, POSTEROSTABILIZATA, CU RAZA UNICA, CU INSERT FIX
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, POSTEROSTABILIZATA, CU RAZA UNICA, CU INSERT FIX.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-120/Can.min-max C.sub.1-60/Val.min-max C.sub.2450-24000.
Valoarea estimată fără TVA: 48 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 240.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, CU CUPLU CERAMICA INCASANTA/POLIETILENA
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, CU CUPLU CERAMICA INCASANTA/POLIETILENA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.4350-435000.
Valoarea estimată fără TVA: 870 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4350.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI PENTRU TRATAREA CAZURILOR PRIMARE DIFICILE
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI PENTRU TRATAREA CAZURILOR PRIMARE DIFICILE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.2775-277500.
Valoarea estimată fără TVA: 555 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2775.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI PENTRU TRATAREA CAZURILOR PRIMARE DIFICILE
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI PENTRU TRATAREA CAZURILOR PRIMARE DIFICILE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-120/Can.min-max C.sub.1-60/Val.min-max C.sub.1530-183600.
Valoarea estimată fără TVA: 367 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1836.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL ?I STABILIZARE POSTERIOARA, CIMENTATA
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU PLATOU MOBIL ?I STABILIZARE POSTERIOARA, CIMENTATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-40/Can.min-max C.sub.1-20/Val.min-max C.sub.2962-118480.
Valoarea estimată fără TVA: 236 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1185.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, CU PLATOU FIX ?I STABILIZARE POSTERIOARA
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA, CU PLATOU FIX ?I STABILIZARE POSTERIOARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-40/Can.min-max C.sub.1-20/Val.min-max C.sub.2363-94500.
Valoarea estimată fără TVA: 189 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 945.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: PROTEZA UNICOMPARTIMENTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA
1)Descriere succintă
PROTEZA UNICOMPARTIMENTALA DE GENUNCHI, CIMENTATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100/Val.min-max C.sub.1314-262800.
Valoarea estimată fără TVA: 525 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2628.00 RON.
Lot nr: 21 Denumire: PROTEZA TOTALA DE ?OLD, CIMENTATA, DE REVIZIE
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE ?OLD, CIMENTATA, DE REVIZIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-30/Can.min-max C.sub.1-15/Val.min-max C.sub.7000-210000.
Valoarea estimată fără TVA: 420 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2100.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: PROTEZA DE REVIZIE CU ZAVORÂRE DISTALA(C10.1) compatibila cu ELEMENTE REVIZIE SOLD(C10.2)
1)Descriere succintă
PROTEZA DE REVIZIE CU ZAVORÂRE DISTALA(C10.1) compatibila cu ELEMENTE REVIZIE SOLD(C10.2).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.4290-277170.
Valoarea estimată fără TVA: 554 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2772.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: INELE RANFORSARE PENTRU REVIZIE COTIL
1)Descriere succintă
INELE RANFORSARE PENTRU REVIZIE COTIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-50/Can.min-max C.sub.1-25/Val.min-max C.sub.400-20000.
Valoarea estimată fără TVA: 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 200.00 RON.
Lot nr: 24 Denumire: PLASE DE RANFORSARE PENTRU REVIZII DE COTIL
1)Descriere succintă
PLASE DE RANFORSARE PENTRU REVIZII DE COTIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-120/Can.min-max C.sub.1-60/Val.min-max C.sub.250-30000.
Valoarea estimată fără TVA: 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 300.00 RON.
Lot nr: 25 Denumire: PLASE DE RANFORSARE PENTRU DIAFIZA FEMURALA
1)Descriere succintă
PLASE DE RANFORSARE PENTRU DIAFIZA FEMURALA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.250-15000.
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: SISTEME DE RANFORSARE FRACTURI PERIPROTETICE (CABLURI SI PLACI0
1)Descriere succintă
SISTEME DE RANFORSARE FRACTURI PERIPROTETICE (CABLURI SI PLACI0.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.750-45000.
Valoarea estimată fără TVA: 90 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 450.00 RON.
Lot nr: 27 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TOTAL STABILIZATA, CIMENTATA, DE REVIZIE
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TOTAL STABILIZATA, CIMENTATA, DE REVIZIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-80/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.7000-560000.
Valoarea estimată fără TVA: 1 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5600.00 RON.
Lot nr: 28 Denumire: PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA, REVIZIE
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA, REVIZIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-30/Can.min-max C.sub.1-15/Val.min-max C.sub.6750-202500.
Valoarea estimată fără TVA: 405 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2025.00 RON.
Lot nr: 29 Denumire: PROTEZA TOTALA DE UMAR CIMENTATA
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE UMAR CIMENTATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-30/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.2225-178000.
Valoarea estimată fără TVA: 356 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1780.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: PROTEZA TOTALA DE UMAR NECIMENTATA
1)Descriere succintă
PROTEZA TOTALA DE UMAR NECIMENTATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-40/Can.min-max C.sub.1-20/Val.min-max C.sub.3998-159900.
Valoarea estimată fără TVA: 319 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1599.00 RON.
Lot nr: 31 Denumire: PROTEZA MONOPOLARA DE UMAR
1)Descriere succintă
PROTEZA MONOPOLARA DE UMAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.1598-95850.
Valoarea estimată fără TVA: 191 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 959.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: PROTEZA DE CAP RADIAL
1)Descriere succintă
PROTEZA DE CAP RADIAL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.1450-145000.
Valoarea estimată fără TVA: 290 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1450.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: PROTEZA DE CAP RADIALCIMENT ORTOPEDIC CU ANTIBIOTIC
1)Descriere succintă
CIMENT ORTOPEDIC CU ANTIBIOTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-300/Can.min-max C.sub.1-150/Val.min-max C.sub.135-40500.
Valoarea estimată fără TVA: 81 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 405.00 RON.
Lot nr: 34 Denumire: SPACER ?OLD
1)Descriere succintă
SPACER ?OLD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.2330-139800.
Valoarea estimată fără TVA: 279 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1398.00 RON.
Lot nr: 35 Denumire: SPACER GENUNCHI
1)Descriere succintă
SPACER GENUNCHI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-60/Can.min-max C.sub.1-30/Val.min-max C.sub.1100-66000.
Valoarea estimată fără TVA: 132 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 660.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: SUBSTITUENT OSOS BIORESORBABIL GRANULE
1)Descriere succintă
SUBSTITUENT OSOS BIORESORBABIL GRANULE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-80/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.530-42400.
Valoarea estimată fără TVA: 84 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 424.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: SUBSTITUENT OSOS BIORESORBABIL FORME GEOMETRICE
1)Descriere succintă
SUBSTITUENT OSOS BIORESORBABIL FORME GEOMETRICE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-80/Can.min-max C.sub.1-40/Val.min-max C.sub.530-42400.
Valoarea estimată fără TVA: 84 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 424.00 RON.
Lot nr: 38 Denumire: SUBSTITUENT OSOS CU HIDROXIAPATITA INJECTABIL
1)Descriere succintă
SUBSTITUENT OSOS CU HIDROXIAPATITA INJECTABIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50/Val.min-max C.sub.500-50000.
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 500.00 RON.
Lot nr: 39 Denumire: PANSAMENT CU PARAFINA ?I CLORHEDINA
1)Descriere succintă
PANSAMENT CU PARAFINA ?I CLORHEDINA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-600/Can.min-max C.sub.1-300/Val.min-max C.sub.31-11100.
Valoarea estimată fără TVA: 22 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 111.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: SISTEM DE TERAPIE PRIN PRESIUNE NEGATIVA
1)Descriere succintă
SISTEM DE TERAPIE PRIN PRESIUNE NEGATIVA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-1000/Can.min-max C.sub.1-500/Val.min-max C.sub.590-298000.
Valoarea estimată fără TVA: 596 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2980.00 RON.
Lot nr: 41 Denumire: PANSAMENTE PENTRU TRATAMENTUL TOPIC AL PLAGILOR INFECTATE
1)Descriere succintă
PANSAMENTE PENTRU TRATAMENTUL TOPIC AL PLAGILOR INFECTATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-400/Can.min-max C.sub.1-200/Val.min-max C.sub.115-31100.
Valoarea estimată fără TVA: 62 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 311.00 RON.
Lot nr: 42 Denumire: PANSAMENTE PRE ?I POSTOPERATORII
1)Descriere succintă
PANSAMENTE PRE ?I POSTOPERATORII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-2000/Can.min-max C.sub.1-1000/Val.min-max C.sub.130-88900.
Valoarea estimată fără TVA: 177 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 889.00 RON.
Lot nr: 43 Denumire: PUDRA CU 0,9 % IOD PENTRU DEBRIDARE CHIMICA A INFEC?IEI
1)Descriere succintă
PUDRA CU 0,9 % IOD PENTRU DEBRIDARE CHIMICA A INFEC?IEI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100/Val.min-max C.sub.120-15000.
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 44 Denumire: PANSAMENT CU COLAGEN, 5 X 5 CM
1)Descriere succintă
PANSAMENT CU COLAGEN, 5 X 5 CM.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100/Val.min-max C.sub.125-25000.
Valoarea estimată fără TVA: 50 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 250.00 RON.
Lot nr: 45 Denumire: PULBERE DE COLAGEN CU SPRAY ATOMIZOR
1)Descriere succintă
PULBERE DE COLAGEN CU SPRAY ATOMIZOR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100/Val.min-max C.sub.75-15000.
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: Osteosinteza standard
1)Descriere succintă
Osteosinteza standard.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-2000/Can.min-max C.sub.1-1000/Val.min-max C.sub.305-167540.
Valoarea estimată fără TVA: 335 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1675.00 RON.
Lot nr: 47 Denumire: Placi osteosinteza standard
1)Descriere succintă
Placi osteosinteza standard.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-600/Can.min-max C.sub.1-300/Val.min-max C.sub.650-79600.
Valoarea estimată fără TVA: 159 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 796.00 RON.
Lot nr: 48 Denumire: Placi blocate membru superior otel (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri)
1)Descriere succintă
Placi blocate membru superior otel (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-500/Can.min-max C.sub.1-250/Val.min-max C.sub.4100-266000.
Valoarea estimată fără TVA: 532 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2660.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: Placi blocate membru inferior otel (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri)
1)Descriere succintă
Placi blocate membru inferior otel (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-400/Can.min-max C.sub.1-200/Val.min-max C.sub.3650-452000.
Valoarea estimată fără TVA: 904 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4520.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: Placi blocate membru superior titan (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri
1)Descriere succintă
Placi blocate membru superior titan (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-350/Can.min-max C.sub.1-175Val.min-max C.sub.5500-415000.
Valoarea estimată fără TVA: 830 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4150.00 RON.
Lot nr: 51 Denumire: Placi blocate membru inferior titan (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri)
1)Descriere succintă
Placi blocate membru inferior titan (inclusiv suruburile de fixare corespunzator numarului de gauri).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-450/Can.min-max C.sub.1-225Val.min-max C.sub.5550-408000.
Valoarea estimată fără TVA: 816 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4080.00 RON.
Lot nr: 52 Denumire: Sisteme de fixare si stabilizare membru superior (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului)33141770-8
1)Descriere succintă
Sisteme de fixare si stabilizare membru superior (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului)33141770-8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-900/Can.min-max C.sub.1-450Val.min-max C.sub.14400-1088000.
Valoarea estimată fără TVA: 2 176 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 10880.00 RON.
Lot nr: 53 Denumire: Sisteme de fixare si stabilizare ale femurului proximal (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului
1)Descriere succintă
Sisteme de fixare si stabilizare ale femurului proximal (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-600/Can.min-max C.sub.1-300 Val.min-max C.sub.12300-1733400.
Valoarea estimată fără TVA: 3 466 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 17334.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: Sisteme de fixare si stabilizare ale femurului distal (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului)
1)Descriere succintă
Sisteme de fixare si stabilizare ale femurului distal (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-4880/Can.min-max C.sub.1-240 Val.min-max C.sub.7175-421000.
Valoarea estimată fără TVA: 842 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4210.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: Sisteme de fixare si stabilizare ale tibiei (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului)
1)Descriere succintă
Sisteme de fixare si stabilizare ale tibiei (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-830/Can.min-max C.sub.1-415 Val.min-max C.sub.12150-625500.
Valoarea estimată fără TVA: 1 251 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6255.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: Sisteme de fixare si stabilizare ale piciorului (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului)ale implantului)
1)Descriere succintă
Sisteme de fixare si stabilizare ale piciorului (inclusiv suruburile/fise de fixare corespunzator numarului de gauri ale implantului).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-440/Can.min-max C.sub.1-220Val.min-max C.sub.3600-356000.
Valoarea estimată fără TVA: 712 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3560.00 RON.
Lot nr: 57 Denumire: Substituen?i oso?i bioresorbabili
1)Descriere succintă
Substituen?i oso?i bioresorbabili.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50Val.min-max C.sub.1060-106000.
Valoarea estimată fără TVA: 212 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1060.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: Substituen?i oso?i bioresorbabili
1)Descriere succintă
Substituen?i oso?i bioresorbabili.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50Val.min-max C.sub.450-45000.
Valoarea estimată fără TVA: 90 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 450.00 RON.
Lot nr: 59 Denumire: Tija femurala centromedulara de renonstruc?ie, din titan, zavorâta
1)Descriere succintă
Tija femurala centromedulara de renonstruc?ie, din titan, zavorâta.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100Val.min-max C.sub.950-190000.
Valoarea estimată fără TVA: 380 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1900.00 RON.
Lot nr: 60 Denumire: Tija tibiala centromedulara de reconstruc?ie, din titan, zavorâta
1)Descriere succintă
Tija tibiala centromedulara de reconstruc?ie, din titan, zavorâta.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100Val.min-max C.sub.1100-220000.
Valoarea estimată fără TVA: 440 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2200.00 RON.
Lot nr: 61 Denumire: Sistem tije pentru fracturi pertrohanteriene ?i subtrohanteriene complexe, din titan
1)Descriere succintă
Sistem tije pentru fracturi pertrohanteriene ?i subtrohanteriene complexe, din titan.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-420/Can.min-max C.sub.1-210Val.min-max C.sub.1750-600000.
Valoarea estimată fără TVA: 1 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6000.00 RON.
Lot nr: 62 Denumire: Placa blocata pentru epifiza distala de radius, anatomica, premulata, cu prelungire pe stiloida radiala
1)Descriere succintă
Placa blocata pentru epifiza distala de radius, anatomica, premulata, cu prelungire pe stiloida radiala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141770

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-200/Can.min-max C.sub.1-100Val.min-max C.sub.800-160000.
Valoarea estimată fără TVA: 320 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1600.00 RON.
Lot nr: 63 Denumire: ?urub canulat de compresie tip herbert, din titan
1)Descriere succintă
?urub canulat de compresie tip herbert, din titan.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-150/Can.min-max C.sub.1-75Val.min-max C.sub.500-75000.
Valoarea estimată fără TVA: 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 750.00 RON.
Lot nr: 64 Denumire: Placa blocata de reconstruc?ie calcaneu, din titan
1)Descriere succintă
Placa blocata de reconstruc?ie calcaneu, din titan.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-100/Can.min-max C.sub.1-50Val.min-max C.sub.750-75000.
Valoarea estimată fără TVA: 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 750.00 RON.
Lot nr: 65 Denumire: Cablu de osteosinteza
1)Descriere succintă
Cablu de osteosinteza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-300/Can.min-max C.sub.1-150Val.min-max C.sub.250-75000.
Valoarea estimată fără TVA: 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 750.00 RON.
Lot nr: 66 Denumire: Husa manson pentru camera CCD artroscop
1)Descriere succintă
Husa manson pentru camera CCD artroscop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141700

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1-25/Can.min-max C.sub.1-250Val.min-max C.sub.375-3750.
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune respectand,cantitate/nr. componetelor/caracteristica din contextul lotului respectiv conform cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 38.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art.35, 36 din HG.nr.395/2016.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de participare in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care val.garantiei de participare este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante Conform prevederilor art.39/alin.4, 6;art.40/ART.din HG 395 din 2016. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA. G.B.=5 % din valoarea a contractului subsecvent fara TVA acestei proceduri. .Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de buna executie in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunere(se constituie la semnarea contractului subsecvent.)In cazul in care val.garantiei de de buna executie este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume in numerar si/sau scrisoare de garantie bancarã, instrumente de garantare emise de societati de Asigurari,.GBE se constituie la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii si bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:Manager- Dr. Ponoran Eleodor Dan 1.Director Medical – Branzan George2. Director Ingrijiri – Man Raluca Elena 3. Sef Serv. Aprovizionare-Transport. & Achizitii Publice– Voicu Ilie Dan4. Sef Serv. Administrativ – Albu Ionel5. Sef Serv. RUNOS – Saliste Georgeta6. Sef Birou Financiar – Calin Camelia7. Sef Birou Contabilitate – Stroiescu Rocsana8. Sef Birou Informatica – Morega Georgeta 9. Medic Sef SJML – Neamu Ioan10. Medic Sef Sectie Medicina Interna – Radu Adelina Magdalena11. Medic Sef Sectie Cardiologie – Petrescu Ilie12. Medic Sef Sectie Neurologie – Tudor Costel13. Medic Sef Sectie Chirurgie Gen. – Ignat Ovidiu14. Medic Sef Sectie Pediatrie –Constantinescu Dorina15. Medic Sef Sectie ATI – Cornoiu Rodica16. Medic Sef Sectie Ortopedie – Patrulescu Adrian Dumitru 17. Medic Sef Sectie Urologie – Grigorie Victor Gheorghe18. Medic Sef Sectie Chirurgie Infantila – Colta Rodica 19. Medic Sef Sectie ORL – Danes Nicolae Catalin20. Medic Sef Sectie Boli Infectioase – Kapros Alina21. Medic Sef Sectie Oftalmologie – Badescu Silvia22. Medic Sef Sectie Dermatovenerice – Maier Elena Dana23. Medic Sef Sectie RMFT – Popa Adrian24. Medic Sef Sectie Psihiatrie I – Dragomir Daniela25. Medic Sef Sectie Psihiatrie II – Creanga Rea Silvia26. Medic Sef Sectie Endocrinologie – Coamesu Ileana27. Medic Sef Sectie Oncologie – Vultur Mircea28. Medic Sef Sectie Gastroenterologie – Ignat Nadia Mariana 29. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. I – Stoica Marian30. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. II – Amza Theodor31. Medic Sef Sectie Neonatologie – Nicolae Claudia Monica32. Medic Sef Sectie RMFB Calimanesti – Tomescu Teodora33. Farmacist Sef Farmacia 1 – Primejdie Viorica Oprica34. Medic Sef Laborator Analize Medicale –Angelescu Elena Manuela35. Medic Sef Laborator Radiologie – Voinescu Dorina36. Medic Sef Serv. Anatomie Patologica – Zaharie Ana Sorina37. Medic Sef UPU – Nicolae Florin38. Medic Sef CSM – Popescu Janeta 39. Maistru –Nuta Gheorghe40. Maistru – Dragusin Marian
2.Motivele de excludere .Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. aceste doc. pot fi.1* .Certificate constatatoare, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate ( buget local, de stat etc.) la momentul prezentarii;- 2.— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
4*.alte documente edificatoare dupa caz.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa tps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Cerinta nr. 1

Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. documentele prezentate la persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducerein limba romana,semnta si parafata de un traducator autorizat.in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.
a.Pentru persoanele juridice./fizice straine. Ofertantul va prezenta documente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce),la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident
b.Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
Prezintarea documentelor in DUAE doar la solicitarile autoritatii cotractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2.
Operatorii economici trebuie sa detina aviz emis ANMDM din cadrul.. de Ministerului Sanatatii „ Dispozitive medicale” conform art.932 alin 1 din Legea nr. 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de ANMDM din carul de Ministerului Sanatatii sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
— Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor clasati pe primele 5 locuri vor fi incarcate in SEAP.Completarea DUAE .Ofertantii vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea eveluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1 Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani. , cu prevederile art. 179, lit.b din L 98/ 2016.
Prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
2.– Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO 9001-cu,, sau echivalent''.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
1.Comfirmarea livrarii prod. consta in prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Completarea in DUAE.Ofertantii vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contracatante la finalizarea evaluarii ofertelor.ACESTEA se vor solicita doar ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmiit la finalizarea evaluarii fertelor. Completarea in DUAE. Documentele solicitate urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primelele 5 locuri lin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.-Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE. Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primelele 5 locuri lin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa
…Se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE),conform art.193 din Legea nr.98/2016 si Notificarea nr.240/2016; Prezentare certificat emis de un organism independent sau orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii valabil la data prezentarii; in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; in etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantilor clasati pe primele 5locuri, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
3959
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 008-012469 din 12.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 28.3.2017 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.3.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.4.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Acordul cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care depun oferte admisibile. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul II, III,IV si V au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, dar preturile ofertate sa nu depaseasca pretul ofertantului de pe locul anterior. .Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care,Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General -Documente. a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max 2 zecimale b) Informatiile se vor completa in DUAE toate datele de indentificare inclusiv fax. c) Documentele de calificare se vor atasa pe primul lot ofertat.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: CONF. L. nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de achizitie publica, a contr. sectoriale si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org. si funct. CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartiment Juridic
Str. Calea lui Traian nr. 201
240277 Rm.Valcea
România
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Adresă Internet: www.sjv.ro
Fax: +40 250746989

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27.2.2017