Varor - 81849-2020

19/02/2020    S35

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av säkerhetsmöbler

2020/S 035-081849

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 012-022861)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Direction Générale Ressources humaines et sécurité, Unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics & contrôle interne»
Postadress: Bureau SC11 06/049
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av säkerhetsmöbler

Referensnummer: HR/R1/PO/2019/040
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44421300 Kassaskåp
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta kontrakt syftar till förvärv, leverans och underhåll av säkerhetsmöbler och tillbehör som ska placeras i de byggnader som nyttjas eller förvaltas av kommissionen i Belgien och Luxemburg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 012-022861

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 17/02/2020
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 28/02/2020
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/02/2020
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 02/03/2020
Lokal tid: 11:30
VII.2)Övriga upplysningar: