Storitve - 81973-2018

23/02/2018    S38

Luksemburg-Luxembourg: Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o postopkih vrednotenja in izdajanja dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“

2018/S 038-081973

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Poštni naslov: Ariane Building; Route d'Esch 400
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
E-naslov: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3293
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-naslov: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o postopkih vrednotenja in izdajanja dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“

Referenčna številka dokumenta: CHAFEA/2017/BTSF/10
II.1.2)Glavna koda CPV
80531200 Storitve strokovnega usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V prvi fazi bo organiziranih 8 tečajev usposabljanja za skupno 240 udeležencev za celoten program usposabljanja. Enak program usposabljanja je treba izvesti v drugi fazi naročila.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 270 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Predvsem v državah članicah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajanje dejavnosti usposabljanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Pobuda „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/03/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/04/2018
Lokalni čas: 09:00
Kraj:

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, Luksemburg.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika na ponudbo. V tem primeru zainteresirane

ponudnike vljudno prosimo, da se prijavijo najpozneje do 4.4.2018 po e-pošti ali po faksu ter posredujejo polno ime

in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika. Na odpiranju se lahko od zastopnika ponudnika zahteva,

da predloži poverilnico/pooblastilo, ki jo/ga Agencija preveri.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od obvestila upravičencu ali, če to ni izvedljivo, od datuma, ko je bil o tem obveščen. Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne pomeni, da bo ta rok odložen ali da bo postavljen nov rok.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/02/2018