Tjänster - 82434-2019

21/02/2019    S37

Tyskland-Köln: ECCAIRS 2.0 Plattform för rapportering av händelser

2019/S 037-082434

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Postadress: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Ort: Cologne
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-post: tenders@easa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4366
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Luftfartssäkerhet, miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

ECCAIRS 2.0 Plattform för rapportering av händelser

Referensnummer: EASA.2019.HVP.01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet syftar till utveckling, implementering och underhåll av ett rapporteringssystem för olyckor och händelser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48800000 Informationssystem och servrar
48810000 Informationssystem
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72253200 Stödtjänster för system
72254100 Systemprovning
72260000 Programrelaterade tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Inom EU.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De främsta tjänsterna är:

– teknisk utveckling av lösningen

– acceptanstester för slutanvändare

– effektiv implementering av lösningen

– utvecklande underhåll.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förnyas automatiskt 2 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta.

Längsta löptid: 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Kommissionens genomförandebeslut av den 26.3.2014 om upprättande av ett flerårigt arbetsprogram 2014 för finansiellt stöd inom området Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – transportsektorn för perioden.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Supporten på den aktuella versionen av den befintliga plattformen för rapportering av händelser, “ECCAIRS”, kommer att avslutas Q1 2020.

Det är byråns fulla ansvar att omstrukturera den här versionen och att göra den helt driftsduglig tills dess, utan dröjsmål.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/03/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668 Cologne/TYSKLAND.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2019