Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 82600-2017

04/03/2017    S45

die Tschechische Republik-Brno: Werbe- und Marketingdienstleistungen

2017/S 045-082600

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JIC, zájmové sdružení právnických osob
Nationale Identifikationsnummer: 71180478
Postanschrift: Purkyňova 649/127
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 612 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Michaela Kopecká
E-Mail: michaela.kopecka@caadp.cz
Telefon: +420 739029630
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jic.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: CA ADP s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26226553
Postanschrift: Marie Steyskalové 315/14
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 616 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Michaela Kopecká
E-Mail: michaela.kopecka@caadp.cz
Telefon: +420 739029630
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.caadp.cz/cs/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: JIC, zájmové sdružení právnických osob
Nationale Identifikationsnummer: 71180478
Postanschrift: Purkyňova 649/127
Ort: Brno
Postleitzahl: 612 00
Land: Tschechien
E-Mail: jic@jic.cz
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.jic.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/71180478
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jiná právnická osoba
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: podpora inovačního podnikání

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových, komunikačních a grafických služeb pro JIC.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 800 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Zejména sídlo zadavatele, tj. budova Inmec, Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, popř. na jiných, zadavatelem určených, místech v městě Brně (zejména budovy JIC Intech v Králově Poli a JIC Inbit).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 800 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Konkrétní projekt nelze dosud identifikovat.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Účastník dále předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/04/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/04/2017
Ortszeit: 10:00
Ort:

Sídlo zadavatele.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Za každého z účastníků je oprávněna se zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za účastníka a dokladem prokazujícím oprávnění vystavit takovou plnou moc (např. výpisem z obchodního rejstříku).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz/cs/kontakty.html
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz/cs/kontakty.html
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2017