Varer - 82769-2020

19/02/2020    S35

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 035-082769

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 006-008061)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tah@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer og engangsartikler

Sagsnr.: 09.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og engangsartikler til store og mellemstore køkkener. Mindre køkkener vil også kunne anvende aftalen i det omfang, de kan opfylde minimumskøbet. Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er en frivillig aftale. Dette indebærer, at det er frivilligt for SKI’s kunder, jf. bilag A, om de vil anvende rammeaftalen. De har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Dog forpligter kunderne sig i forbindelse med tildeling af leveringkontrakter til et minimumsaftag på 50% af kundens forventede aftag i leveringskontraktens varighed.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 006-008061

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 04/03/2020
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 04/03/2020
Tidspunkt: 13:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

SKI har løbende, og senest den 14.2.2020, besvaret en større mængde spørgsmål. Henset til at nogle af spørgsmålene har givet anledning til at foretage nogle præciseringer af udbudsmaterialet (se spm/svar), samt at SKI bl.a. har gjort et præciseret "09.01 Bilag C Tilbudsliste (Leverandørens tilbud), version 2" tilgængeligt for tilbudsgiverne, meddeles en fristforlængelse. Tilbudsgiverne bedes bemærke, at tilbud skal afgives på den nye, opdaterede version "09.01 Bilag C Tilbudsliste (Leverandørens tilbud), version 2", og at tilbuddet skal opfylde de præciserede krav.