Tjenesteydelser - 83194-2021

17/02/2021    S33

Danmark-København: Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

2021/S 033-083194

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 023-055754)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
CVR-nummer: 58182516
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Johansen
E-mail: gejoh@bygst.dk
Telefon: +45 41701163
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bygst.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.bygst.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift, vedligehold, reparation og udskiftning af tekniske installationer og udstyr – udbud med forhandling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70330000 Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygningsstyrelsen udbyder opgaven med at servicere området drift, vedligehold, reparationer og udskiftning af tekniske installationer og udstyr. Opgaven indeholder planlagte og ikke planlagte aktiviteter i forbindelse med Bygningsstyrelsens ejendomme i hele landet. Serviceområdet indeholder servicering, genopretning og udskiftning af objekter. De forskellige objekttyper inkluderer fx døre og porte, VVS tekniske enheder, ventilations- og køleanlæg, overvågningsudstyr, el-anlæg og brandsikringsanlæg samt øvrige bygningstekniske objekter.

Kontraktens varighed er 3 år med option på forlængelse 1 år ad gangen i maksimalt 3 år, hvilket giver en samlet varighed på i alt 6 år, inklusive alle forlængelsesoptioner.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 – Øst for Storebælt

- Delaftale 2 – Vest for Storebælt.

Den samlede volumen på kontrakten skønnes at være 40 mio. DKK per år, fordelt på 28 mio. DKK for delaftale 1 – Øst og 12 mio. DKK for delaftale 2 - Vest.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 023-055754

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
Delkontraktnr.: 1 og 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Side 3 og side 4
I stedet for:

Såfremt Bygningsstyrelsen modtager mere end 4 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygningsstyrelsen udvælge 4 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af de i punkt III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Bygningsstyrelsen særligt lægge vægt på:

— i hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til art og fysisk omfang.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaringer med daglig drift af tekniske installationer.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaring med forebyggende vedligehold af tekniske installationer. Herunder optimering, planlægning samt gennemførelse og opfølgning.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaring med opbygning af et strategisk partnerskab med ordregiver.

Læses:

Såfremt Bygningsstyrelsen modtager mere end 4 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil Bygningsstyrelsen udvælge 4 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af de i punkt III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Bygningsstyrelsen særligt lægge vægt på:

— i hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til art og fysisk omfang.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaringer med daglig drift af tekniske installationer.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaring med forebyggende vedligehold af tekniske installationer. Herunder optimering, planlægning samt gennemførelse og opfølgning.

— i hvor høj grad referencerne demonstrerer erfaring med opbygning af et strategisk partnerskab med en eller flere ordregivere.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: