Varer - 83321-2019

21/02/2019    S37    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2019/S 037-083321

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 7F
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
Telefon: +45 99403949
E-mail: md@adm.aau.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/62a00e83-1862-470c-8afe-4dd244e9ebcf/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

PVD Cluster

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Institut for Materiale og produktion på Aalborg Universitet har behov for at købe et PVD clustersystem til sin materialeforskning. Der er følgende krav til systemet:

1) Opvarmning til 1 000 grader C mens prøven samtidig roteres for at opnå homogen deponering;

2) Grundtryk under 10 i minus 9 mbar i deponeringskamrene;

3) Mulighed for at deponeringskamrene kan fungere som fritstående systemer.

Aalborg universitet har efter screening af markedet kun fundet en leverandør, der kan levere et clustersystem der lever op til ovenstående krav.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 649 500.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Institut for Materiale og produktion på Aalborg Universitet har behov for at købe et PVD clustersystem til sin materialeforskning. Der er følgende krav til systemet:

1) Opvarmning til 1 000 grader C mens prøven samtidig roteres for at opnå homogen deponering;

2) Grundtryk under 10 i minus 9 mbar i deponeringskamrene;

3) Mulighed for at deponeringskamrene kan fungere som fritstående systemer.

Aalborg universitet har efter screening af markedet kun fundet en leverandør, der kan levere et clustersystem der lever op til ovenstående krav.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Polyteknik A/S
26672031
Møllegade 21
Østervrå
9750
Danmark
Telefon: +45 96892800
E-mail: sale@polyteknik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse: www.polyteknik.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 649 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2019