Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 83753-2021

18/02/2021    S34

Lucembursko-Lucemburk: MK - ERI – Technická pomoc pro jednotku pro realizaci projektu čističky odpadních vod ve Skopje (PIU)

2021/S 034-083753

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7904
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

MK - ERI – Technická pomoc pro jednotku pro realizaci projektu čističky odpadních vod ve Skopje (PIU)

Spisové číslo: AA-010568-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71318000 Poradenské a konzultační inženýrství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poradce podpoří projekt výstavby čističky odpadních vod ve městě Skopje prostřednictvím podpory zadávacího řízení a podpory řízení projektu. Od poradce se očekává zvýšení kapacity předkladatele projektů při řízení budoucích podobných projektů prostřednictvím odborné přípravy zaměstnanců jednotky pro realizaci projektu. Poradce bude mít sídlo ve Skopje a očekává se, že nasadí tři služebně starší odborníky specializované na inženýrství, řízení veřejných zakázek a projektů. Poradce bude muset v krátkodobém horizontu nasadit přesné odborné kapacity v režimu „ad hoc“. Očekávaná doba trvání zakázky je 14 měsíců.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 499 999.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby budou poskytovány ve Skopje.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
15/03/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/02/2021