Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 83936-2016

12/03/2016    S51

Italia-Ispra: Contract-cadru pentru furnizarea de instrumente/sisteme de monitorizare pentru performanța motoarelor, mașinilor și bateriilor și de asistență tehnică pentru teste în trafic și testele realizate în laboratoare VELA

2016/S 051-083936

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport
Adresă: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Localitate: Ispra VA
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
E-mail: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de instrumente/sisteme de monitorizare pentru performanța motoarelor, mașinilor și bateriilor și de asistență tehnică pentru teste în trafic și testele realizate în laboratoare VELA.

Număr de referinţă: JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
31710000 Echipament electronic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a încheia un contract-cadru pentru furnizare, instalare și asistență tehnică pentru senzori, instrumente și software specifice pentru a măsura în mod precis și fiabil parametrii de performanță în timpul unui test realizat fie în laborator, fie în trafic.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
31710000 Echipament electronic
30230000 Material informatic
31100000 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
38548000 Instrumente pentru vehicule
42961300 Sistem de localizare a vehiculelor
48100000 Pachete software pentru industrie
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
35125100 Senzori
30237475 Senzori electrici
38122000 Barometre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Centrul JRC din Ispra, Italia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În vederea realizării unor teste precise și pentru a măsura în mod fiabil eficiența energetică a vehiculelor avansate și a nivelurilor emisiilor de poluanți în diferite condiții, sunt necesare mai multe sisteme hardware și software particularizat. Contractul prevede în principal furnizarea, instalarea componentelor sistemului (atât hardware, cât și software), teste și alte servicii conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 450 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/04/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/04/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Sala 7, primul etaj, clădirea de recepție, JRC Ispra VA, ITALIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet furnizată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/03/2016