Tjänster - 84301-2018

24/02/2018    S39

Frankrike-Paris: IKT-rådgivning

2018/S 039-084301

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Postadress: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75345 Paris Cedex 07
Land: Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: European Union Agency for Railways (ERA)
Postadress: 120 rue Marc Lefrancq
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FRE11 Not specified
Postnummer: 59300
Land: Frankrike
E-post: procurement@era.europa.eu
Fax: +33 327096501
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.era.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Postadress: 1 Canada Square
Ort: London
Nuts-kod: UKI LONDON
Postnummer: E14 5AA
Land: Förenade kungariket
E-post: procurement@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eba.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3295
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3295
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IKT-rådgivning

Referensnummer: PROC/2018/04
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av IKT-rådgivningstjänster till tre EU-organ belägna i Frankrike.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 38 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR FRANCE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Paris, Valenciennes.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Esma, EBA och ERA (upphandlande myndigheter) ämnar att teckna multipla ramavtal i kaskadform för IKT-rådgivningstjänster som beskrivs i förfrågningsunderlagen och deras bilagor. Esma har sitt säte i Paris, EBA kommer troligen att flytta till Paris 2019, ERA har sitt säte i Valenciennes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 38 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalens löptid ska vara 2 år med 2 möjliga förlängningar på 1 år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/04/2018
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/04/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

103 rue de Grenelle, Paris (Esma:s lokaler)

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får utse 1 deltagare som kommer att närvara vid anbudsöppningen. Denna person ska utses genom att skicka ett e-postmeddelande till Esma senast 2 dagar före anbudsöppningen till e-postadressen procurement@esma.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrunewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/02/2018