Storitve - 84302-2018

24/02/2018    S39

Portugalska-Lizbona: Zagotovitev tečajev za usposabljanje preiskovalcev nesreč

2018/S 039-084302

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za pomorsko varnost
Poštni naslov: Praça Europa 4
Kraj: Lisbon
Šifra NUTS: PT170 Not specified
Poštna številka: 1249-206
Država: Portugalska
Kontaktna oseba: Anna Bizzozero
E-naslov: open032018@emsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3241
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3241
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotovitev tečajev za usposabljanje preiskovalcev nesreč

Referenčna številka dokumenta: EMSA/OP/3/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
80540000 Storitve usposabljanja na področju varstva okolja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo zajema zasnovo in izvedbo tečajev za usposabljanje v zvezi s preiskavami nesreč na morju ter pripravo ustreznega učnega gradiva, vključno s predstavitvami, vajami, primeri uporabe in pojasnili. Tečaji so razdeljeni v 2 ločena sklopa, ki bosta predstavljala ločeni okvirni naročili storitev z naslednjim naslovom:

— Sklop 1: Tečaj ključnih spretnosti za preiskovalce nesreč,

— Sklop 2: Napredni tečaj za preiskovalce nesreč.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 210 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tečaj ključnih spretnosti za preiskovalce nesreč

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80540000 Storitve usposabljanja na področju varstva okolja
80522000 Izobraževalni seminarji
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PT170 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Tečaji bodo potekali v prostorih EMSA ali v kateri koli državi članici EU, državi EGP, državi kandidatki in potencialni državi kandidatki ali državi upravičenki.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj javnega naročila je poiskati primerne predavatelje, ki bodo:

— pomagali predavateljem EMSA na podlagi točk iz odstavka 2.1.1. Predavatelji EMSA in izvajalec bodo skupaj določili natančen obseg vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom izvedbe načrtovanega usposabljanja. Moduli, pri katerih naj bi izvajalec pomagal predavateljem EMSA, bodo predvidoma trajali skupno 11 ur.

— Pripravili vsebino in povezane praktične vaje/študije primerov (izvedene v razredu) ter izvedli module v skladu z načrtom tečaja na podlagi točk, navedenih v odstavku 2.1.2, skupno za predvidoma 24 ur. Izvajalec bo moral pred prvim usposabljanjem pripraviti ustrezno učno gradivo in ga pred naslednjimi usposabljanji po potrebi posodobiti na podlagi povratnih informacij udeležencev o doseganju ciljev tečaja, kot so opredeljeni v odstavku 2.1.2, in v sodelovanju s predavatelji EMSA. Izvajalec mora spodbujati visoko stopnjo aktivnosti vseh udeležencev tečaja, zato je treba omenjene vaje/študije primerov izvesti v učilnici, kjer bodo udeleženci razdeljeni v skupine.

Poleg tega mora spremna dokumentacija vsebovati obsežne zapiske za usposabljanje, ki jih je treba posredovati udeležencem.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlaganih modulov in učnega gradiva / Ponder: 50 %
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije in ekipe za usposabljanje / Ponder: 20 %
Cena - Ponder: 30 %
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Napredni tečaj za preiskovalce nesreč

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80540000 Storitve usposabljanja na področju varstva okolja
80522000 Izobraževalni seminarji
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PT170 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Tečaji bodo potekali v prostorih EMSA ali v kateri koli državi članici EU, državi EGP, državi kandidatki in potencialni državi kandidatki ali državi upravičenki.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj javnega naročila je poiskati primerne predavatelje, ki bodo:

— pomagali predavateljem EMSA na podlagi točk iz odstavka 2.2.1. Predavatelji EMSA in izvajalec bodo skupaj določili natančen obseg vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom izvedbe načrtovanega usposabljanja. Moduli, pri katerih naj bi izvajalec pomagal predavateljem EMSA, bodo predvidoma trajali skupno 6 ur.

— pripravili vsebino in povezane praktične vaje/študije primerov (izvedene v razredu) ter izvedli module v skladu z načrtom tečaja na podlagi točk, navedenih v odstavku 2.2.2, skupno za predvidoma 29 ur. Izvajalec bo moral pred prvim usposabljanjem pripraviti ustrezno učno gradivo in ga pred naslednjimi usposabljanji po potrebi posodobiti na podlagi povratnih informacij udeležencev o doseganju ciljev tečaja, kot so opredeljeni v odstavku 2.2.2, in v sodelovanju s predavatelji EMSA. Izvajalec mora spodbujati visoko stopnjo aktivnosti vseh udeležencev tečaja, zato je treba omenjene vaje/študije primerov izvesti v učilnici, kjer bodo udeleženci razdeljeni v skupine.

Poleg tega mora spremna dokumentacija vsebovati obsežne zapiske za usposabljanje, ki jih je treba posredovati udeležencem.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlaganih modulov in učnega gradiva / Ponder: 50 %
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije in ekipe za usposabljanje / Ponder: 20 %
Cena - Ponder: 30 %
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora imeti pravno in regulativno sposobnost za izvedbo strokovne dejavnosti, potrebne za izvedbo naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/03/2018
Lokalni čas: 20:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/09/2018
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/03/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

EMSA, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalska. Odpiranje ponudb bo javno in udeleži se ga lahko zastopnik vsakega ponudnika. Če želite sodelovati, pošljite prošnjo (vsaj 5 koledarskih dni pred datumom odpiranja) na naslov e-pošte: open032018@emsa.europa.eu z navedbo imena osebe, ki bo se bo udeležila odpiranja, in ponudnika, ki ga zastopa (začetek odpiranja bo ob 10:00 po srednjeevropskem času).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: ECJ.Registry@curia.eu.int
Telefon: +352 433766
Internetni naslov: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/02/2018