Usługi - 84332-2017

07/03/2017    S46    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania budynków

2017/S 046-084332

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin
Tel.: +48 914494042
E-mail: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Faks: +48 914494690
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Dział Zamówień Publicznych
al. Piastów 48
Szczecin
70-311
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska
Tel.: +48 914494042
E-mail: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania.

II.1.2)Główny kod CPV
90911200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, utrzymania w ciągłej czystości obiektów, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Obiekty położone są na terenie Szczecina oraz w ośrodkach wypoczynkowych (OW) Zamawiającego położonych w Dziwnowie i Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany będzie w załączniku nr 1 (wyodrębnione zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (nazwa wydziału)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie miasta Szczecina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania (Ośrodki wypoczynkowe)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dziwnów i Łukęcin).

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi sprzątania i utrzymania czystości obejmuje m.in.:

1) całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy,

2) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,

3) stosowanie własnych profesjonalnych maszyn i urządzeń,

4) zobowiązanie Wykonawcy do sprzątania wyznaczonych pomieszczeń pod kontrolą osób odpowiedzialnych za w/w pomieszczenia,

5) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków chemicznych

6)utrzymanie w należytej czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz profesjonalne prowadzenie szatni.

Szczegóły zmówienia odrębnie dla każdej części będzie zawierała SIWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin świadczenia usługi obejmuje okres 24 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1.7.2017. Zmiany okresu obowiązywania umowy i liczby zadań mogą się różnić w zakresie poszczególnych części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/04/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017