Tjänster - 84332-2018

24/02/2018    S39

Belgien-Bryssel: Europeiska historiens hus - Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare

2018/S 039-084332

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 250-526328)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: hehtenders@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiska historiens hus - Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/815
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63514000 Turistguidning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av turistguider och utbildningsledare. Tjänsteleverantören (uppdragstagaren) ska bistå Europaparlamentet i att leverera utbildningsprogram för olika målgrupper med olika inlärningsförmågor i Europeiska historiens hus samt, möjligen, i andra lokaler i Europaparlamentet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/02/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 250-526328

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 14/03/2018
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 28/03/2018
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7
I stället för:
Datum: 28/03/2018
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 04/04/2018
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: