Szolgáltatások - 84340-2015

Normál nézet megjelenítése

11/03/2015    S49

Olaszország-Parma: Zoonózisra, antimikrobiális rezisztenciára és élelmiszerek útján terjedő járványokra vonatkozó, XML-formátumú adatok elektronikus úton történő benyújtásának megvalósítása és tesztelése, valamint a történeti adatállományok aktualizálása

2015/S 049-084340

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Postai cím: via Carlo Magno 1A
Város: Parma PR
Postai irányítószám: 43126
Ország: Olaszország
Címzett: Luana Censi
E-mail: rasa.procurement@efsa.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=742

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Zoonózisra, antimikrobiális rezisztenciára és élelmiszerek útján terjedő járványokra vonatkozó, XML-formátumú adatok elektronikus úton történő benyújtásának megvalósítása és tesztelése, valamint a történeti adatállományok aktualizálása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 8: Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzési eljárás célja közvetlen szerződések odaítélése konkrét feladatokra vonatkozóan a pályázati dokumentációban egyértelműen megszabott időszak során. Közvetlen szerződések kerülnek odaítélésre uniós tagállamokból származó szervezeteknek és egyéb jelentéskészítő országoknak (Albánia, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Montenegró, Norvégia, Szerbia és Svájc), amelyek kormányzati megbízás alapján, a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban jelentést készítenek a zoonózisokról, az antimikrobiális rezisztenciáról, az élelmiszerek útján terjedő járványokról és az állatpopulációkról.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az EFSA rendelkezésére álló teljes költségvetés mindkét tételre 400 000 EUR.
Becsült érték áfa nélkül: 400 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Rendszer felépítése adatoknak a nemzeti adattárakból az EFSA adatmodelljeinek és ellenőrzött terminológiáinak megfelelően történő exportálása céljából; adattárak benyújtása az EFSA adatgyűjtési keretrendszerén (DCF) keresztül XML átviteli formátumban, valamint az adatátviteli operabilitás ellenőrzése
1)Rövid meghatározás
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

3)Mennyiség
Az EFSA rendelkezésére álló teljes költségvetés mindkét tételre 400 000 EUR. A tételenként 200 000 EUR-s maximális költségvetés indikatív jellegű.
Becsült érték áfa nélkül: 200 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Az EFSA zoonózis-adatbázisai történeti adatkészleteinek aktualizálása és felülvizsgálata az EFSA adatgyűjtési keretrendszerén (DCF) keresztül XML átviteli formátumban.
1)Rövid meghatározás
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások

3)Mennyiség
Az EFSA rendelkezésére álló teljes költségvetés mindkét tételre 400 000 EUR. A tételenként 200 000 EUR-s maximális költségvetés indikatív jellegű.
Becsült érték áfa nélkül: 200 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A pályázati dokumentációban, a szerződéstervezetben és a függelékekben foglaltak szerint.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pályázati dokumentációban, a szerződéstervezetben és a függelékekben foglaltak szerint.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A pályázati dokumentációban, a szerződéstervezetben és a függelékekben foglaltak szerint.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázati dokumentáció 2. részében feltüntetettek szerint.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázati dokumentáció 2. részében feltüntetettek szerint.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pályázati dokumentáció 2. részében feltüntetettek szerint.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OC/EFSA/DATA/2015/01.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.4.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.5.2015 - 14:30

Hely:

Az EFSA székhelye, Parma.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A pályázatok felbontásánál ajánlattevőnként 1 felhatalmazott képviselő lehet jelen mint megfigyelő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
27.2.2015