Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 84377-2019

22/02/2019    S38

Förenade kungariket-London: Cateringtjänster och leveranser

2019/S 038-084377

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Den europeiska bankmyndigheten
Postadress: One Canada Square
Ort: London
Nuts-kod: UKI4 Inner London – East
Postnummer: E14 5AA
Land: Förenade kungariket
Kontaktperson: Procurement Team
E-post: tenders@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eba.europa.eu
Upphandlarprofil: http://eba.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4490
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Cateringtjänster och leveranser

Referensnummer: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska bankmyndigheten avser att ingå ett ramavtal med en enda leverantör för cateringtjänster och varor. De huvudsakliga cateringtjänsterna kommer att bestå av, men inte begränsas till, framställning och tillhandahållande av bufféluncher till EBA:s besökare, inbegripet EU:s delegater och högre tjänstemän, vid möten som anordnas av EBA. Huvudansvaret för cateringföretaget kommer att bestå av att tillhandahålla en rad balanserade, hälsosamma och smakrika bufféluncher samt kontorsförfriskningar såsom te, vatten, socker etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55321000 Matberedning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101 Paris
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tour Europlaza

20 Avenue Andre' Prothin

92997 Courbevoie

La Défense

Paris

FRANKRIKE

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta kontrakt för entreprenören är att tillhandahålla cateringtjänster och varor till EBA:s huvudkontor. Cateringtjänsterna som efterfrågas gäller mest för möten. Detta avtal gäller inte för tillhandahållande av dagliga lunchrestaurantmåltider för personalen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 månader, som kan förlängas upp till tre gånger, varje gång för en period av 12 månader, vilket gör att den längsta möjliga löptiden för kontraktet är 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

EBA kan utnyttja möjligheten att öka ramavtalets finansiella tak i ett senare skede genom ett förhandlat förfarande för en upprepning av liknande tjänster och varor enligt artikel 11 (1) (e) i bilaga I till de finansiella tillämpningsföreskrifterna, som gäller för den Europeiska unionens allmänna budget.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/04/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/04/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Den europeiska bankmyndigheten, Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA, STORBRITANNIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare tillåts närvara vid anbudsöppningen. Av säkerhetsskäl och för att få delta vid öppnandet måste anbudsgivare informera EBA via e-post (tenders@eba.europa.eu) om avsikten att närvara minst 3 arbetsdagar innan mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera uppdateringar, ändringar eller svar på frågor under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Den europeiska bankmyndigheten
Postadress: One Canada Square Floor 46
Ort: London
Postnummer: E14 5AA
Land: Förenade kungariket
Internetadress: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/02/2019